Belastningsregister för en jurist/åklagare/advokat

2015-01-19 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag arbetar med en person som finns med i belastningsregistret och hen vill söka till juristutbildningen. Kan man arbeta som jurist/advokat/åklagare men ändå finnas med i belastningsregistret?Mvh,Beatrice
SVAR

Hej Beatrice!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det görs ingen kontroll av brottsregistret när man söker till juristutbildningen. Att utbilda sig till jurist trots att man har "en prick i registret" är alltså inga problem.

Att arbeta som jurist är även det möjligt oavsett vad ditt förflutna innebär. Jurist är nämligen ingen skyddad titel och att kalla sig jurist och att jobba som det kräver därför inga specifika prövningar. Dock kan en eventuell anställning som jurist på ett företag eller myndighet kräva att utdrag ur belastningsregistret görs. På så sätt kan det givetvis vara ett problem, men det är då upp till arbetsgivaren man sökt sig till att göra en individuell prövning för varje person som söker.

För att bli åklagare krävs att du dels gjort notarietjänstgöring (dvs arbetat vid domstol efter att du fått din jur.kand) samt att man blir anställd som åklagare vid åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten har dock en specifik prövning som görs vid anställningsprocessen. Några viktiga faktorer i bedömningen är att man ska ha en passande personlighet, vara logisk och självständig, kunna analysera samt samarbeta med andra. Vid sin ansökan ska man bifoga personbevis, bevis från gymnasiet,
bevis att du har en svensk juristexamen, bevis över att du gjort notariemeritering samt
betyg från notariemeritering. Som du märker nämns här ingenting om brottsregistret utan det är likaså här som i den förra situation, en individuell prövning av personens lämplighet för anställningen.

Gällande advokatyrket är dock bedömningsgrunderna lite strängare. Advokat är en skyddad titel vilket innebär att endast ledamöter av Advokatsamfundet får titulera sig advokat. Vill man bli advokat krävs (efter att personen tagit en jur.kand) att denne även tar en advokatexamen, en utbildning som avslutas med muntlig examination. Förutom de formella kraven måste personen även enligt bedömningsgrunderna ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. Inte heller i dessa bedömningsgrunder nämns någonting uttalat om brottsregister, men en långtgående lämplighetsbedömning av personen görs vid en persons ansökan till Advokatsamfundet. Jag skulle därför tro att en eventuell brottslig bakgrund får störst inverkan här.

Självfallet tar man i bedömningen av ett brottsregister hänsyn till hur länge sen det var brottet begicks, vad det var för typ av brottslighet (även sett till vilken typ av tjänst det är man söker) samt hur många gånger personen fällts. För att ta ett exempel så skulle ett ekonomiskt brott antagligen ha stor inverkan i en lämplighetsbedömning av en tjänst på bank eller en advokatfirma som jobbar med transaktioner. En individuell prövning sker alltså alltid i varje situation oavsett om du söker en vanlig anställning, till åklagare eller till advokat.

Hoppas du har fått svar på dina frågor och att din vän nu kan göra ett välgrundat beslut!

Med vänliga hälsningar,

Josefin Grönkvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll