Belåna samägd fastighet

2015-07-17 i Samägandeavtal
FRÅGA
Vi är två systrar som fått en fastighet i gåva av vår mor (enl gåvobrevet är denna vår enskilda egendom). Idag är fastigheten enbart fritidsboende. Nu vill jag och min make bygga ett permanent hus på fastigheten, detta med min systers medgivande. Tanken är att huset ska ägas av mig och min make, men fastigheten som huset byggs på ägas av mig och min syster.För att finansiera husbygget behöver vi belåna fastigheten (till en bråkdel av dess taxeringsvärde kan tilläggas). Hur bör vi ordna med det juridiska för att undvika tvister kring framtida boende och ägande, samt hur kan belåningen ordnas på bästa sätt så att min syster (om något mot all förmodan skulle gå väldigt fel någon gång) inte blir betalningsskyldig för huslånet utan istället jag och min make och våra efterlevande? Skulle något förenklas av att t ex jag och min syster lät våra äkta makar bli delägare av fastigheten tillsammans med oss? Eller något annat som kan underlätta?Vi vill kort och gott ha förslag på hur vi kan gå tillväga.
SVAR

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

När du och din syster äger fastigheten tillsammans blir samäganderättslagen tillämplig. Då krävs hennes samtycke (2 § samäganderättslagen) för att belåna fastigheten, med ”förfoga i sin helhet” menas att det krävs enighet bland ägarna. Eftersom att du har din systers medgivande att belåna fastigheten så är det möjligt att få lånet. Jag skulle rekommendera att du pratar med din bank för att reda ut vad som är möjligt med era tillgångar och beroende på det se vad som skulle ske vid en eventuell återbetalning.

Ett annat alternativ skulle vara att stycka fastigheten så att ni får en del som tillhör dig och din man och en del som tillhör dig och din syster gemensamt. På det viset blir det inte några problem med samäganderätt med huset som du och din man bor i.

Genom att göra era makar delägare i fastigheten skulle jag säga att det snarare blir mer komplicerat eftersom att då krävs fyra personers godkännande för alla beslut som ska fattas angående fastigheten. Dessutom skulle det innebära att om någon av er skiljer er så fortsätter dennes make att vara delägare till fastigheten vilket kan bli en aning komplicerat.

Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Lawline
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82629)