Behovs- och timanställdas rätt till semesterförmåner

Hej,

Har en anställd som behovsanställning eller timanställning rätt till semesterersättning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av semesterlagen (SemL).

Även behovs- och timanställda har rätt till semesterförmåner. SemL är som huvudregel tvingande, och avtal som inskränker någons rätt till semesterförmåner är ogiltiga i den delen. Undantagen är de fall där det av SemL framgår att undantag får göras (2 § SemL). Bland annat går det att göra undantag från vissa av lagens regler genom kollektivavtal eller i anställningsavtalet (2 a § SemL).

SemL ger varje arbetande – såväl fast anställda som andra – rätt till 25 semesterdagar per semesterår. Semesterår räknas från 1 april till 31 mars. Har man påbörjat en anställning efter 31 augusti ett visst semesterår, har man dock bara rätt till fem semesterdagar det semesteråret. Det går att genom kollektivavtal ändra datumen för semesterår, men inte antalet semesterdagar (3 och 4 § SemL).

Utöver rätt till semesterdagar, har man också rätt till semesterlön ett visst antal av dessa dagar. Antalet dagar med semesterlön beräknas genom att ta antalet dagar under intjänandeåret (som är året innan ett semesterår, också beräknat 1 april–31 mars) som arbetstagaren varit anställd, subtraherar de dagar arbetstagaren varit frånvarande utan lön (semester, permittering, korttidsarbete och semesterlönsgrundande ledighet räknas dock inte in). Denna siffra divideras med årets antal dagar, och det hela multipliceras med 25 (7 § SemL). Det går inte att göra undantag från denna paragraf.

Har man varit anställd i över ett år, arbetat heltid utan att vara frånvarande någon dag – undantaget semester och dylikt – blir beräkningen således 365 (antal dagar man varit anställd under intjänandeåret) - 0 (antal dagar man varit frånvarande) / 365 (intjänandeårets antal dagar) x 25 = 25 semesterdagar med semesterlön.

Semesterlönens storlek per dag beräknas, vad gäller behovs- och timanställningar, enligt den så kallade procentregeln (16 § 2 st 1 p SemL). Enligt den beräkningsmetoden motsvarar den totala semesterlönen 12% av den totalt intjänade lönen under året (16 b § SemL).

Om en anställning tar slut innan semesterlönen betalats ut, ska arbetstagaren istället få semesterersättning (28 § SemL). Denna beräknas på samma sätt som semesterlön, och ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande (29–30 § SemL). Det går att genom kollektivavtal göra undantag från bestämmelserna i detta stycket, och i stycket ovan.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”