Behövs makes samtycke vid försäljning av fritidshus?

FRÅGA
Hej! Jag undrar om mannen i ett äktenskap kan sälja sitt fritidshus, utan sin frus godkännande, då det är han som står som ägare men fritidshuset blev köpt under tiden de var gifta? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) 7 kap. 5 § finns det reglerat vilka rättshandlingar en make kan göra förutsatt att den andra maken samtycker till det. Gällande försäljning av fritidshus finns det en särskild bestämmelse i paragrafens andra stycke som stadgar att en make inte utan den andra makens samtycke får sälja fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma bostad. Detta ifall egendomen är giftorättsgods. Samtycke behövs inte ifall skilsmässa pågår eller att maken köpt fastigheten efter att stämningsansökan om äktenskapsskillnad väcktes.

Om din makes handling var tillåten beror alltså på ifall fastigheten ses som giftorättsgods eller enskild egendom, se ÄktB 7 kap. 1 §. Fastigheten kan utgöra enskild egendom enligt ÄktB 7 kap. 2 § ifall det exempelvis är angivet i ett äktenskapsförord, testamente, gåvobrev eller liknande att fritidsfastigheten utgör enskild egendom. Skulle fastigheten ses som giftorättsgods behövde alltså din make ha frågat om ditt samtycke för att kunna sälja fritidsfastigheten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?