Behövs makens medgivande vid försäljning av bostadsrätt man är dödsbodelägare i?

FRÅGA
Jag är dödsbodelägare i en bostadsrätt efter mina föräldrar som nu ska säljas.Behöver jag min makes medgivande?
SVAR

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar förlusten.

Reglerna om det här hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln är att den andra makens samtycke krävs vid försäljning av fast egendom eller annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § ÄktB).

Gemensamt hem
Samtycke från den andra maken vid försäljning av en bostadsrätt krävs alltså endast om den utgör makarnas gemensamma hem (7 kap. 5 § ÄktB). För att bostadsrätten ska anses utgöra ert gemensamma hem ska den huvudsakligen vara avsedd för det ändamålet (7 kap. 4 §). Eftersom du endast är dödsbodelägare är det sannolikt inte fallet och din makes samtycke krävs alltså inte för att bostadsrätten ska kunna säljas.

Fast egendom
En bostadsrätt är inte fast egendom, utan lös, (se 2 kap. 1–3 §§ JB) och därför krävs inte heller din makes samtycke av den anledningen.

Sammanfattningsvis behövs alltså inte din makes samtycke för att bostadsrätten ska kunna säljas.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida Ljungberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (987)
2019-08-20 Kan egendom göras till enskild genom ett avtal mellan makarna, utan äktenskapsförord?
2019-08-17 Hur får man en vigsel till stånd i Kanada?
2019-08-16 Hur ser vi till att jag får tillbaka det kapital jag lånat ut till min hustru, om hon skulle gå bort före mig?
2019-08-15 Kan vi få vårt äktenskap registrerat i Sverige om vi gifter oss utomlands innan min betänketid gått ut?

Alla besvarade frågor (72173)