Behövs makens medgivande vid försäljning av bostadsrätt man är dödsbodelägare i?

Jag är dödsbodelägare i en bostadsrätt efter mina föräldrar som nu ska säljas.

Behöver jag min makes medgivande?

Lawline svarar

Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar förlusten.

Reglerna om det här hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Huvudregeln är att den andra makens samtycke krävs vid försäljning av fast egendom eller annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad (7 kap. 5 § ÄktB).

Gemensamt hem
Samtycke från den andra maken vid försäljning av en bostadsrätt krävs alltså endast om den utgör makarnas gemensamma hem (7 kap. 5 § ÄktB). För att bostadsrätten ska anses utgöra ert gemensamma hem ska den huvudsakligen vara avsedd för det ändamålet (7 kap. 4 §). Eftersom du endast är dödsbodelägare är det sannolikt inte fallet och din makes samtycke krävs alltså inte för att bostadsrätten ska kunna säljas.

Fast egendom
En bostadsrätt är inte fast egendom, utan lös, (se 2 kap. 1–3 §§ JB) och därför krävs inte heller din makes samtycke av den anledningen.

Sammanfattningsvis behövs alltså inte din makes samtycke för att bostadsrätten ska kunna säljas.

Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Ida LjungbergRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning