FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt25/03/2022

Behövs medgivande från granne vid byggande av altan?

Hej min granne river sin altan för att bygga upp en ny. Om han bygger upp en större än den gamla, behöver han fråga mig om lov då? När jag köpte mitt hus var det andra grannar som bodde där och då fanns altanen redan där.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om din granne behöver ditt medgivande för att bygga en större altan än den han hade innan, inte huruvida han behöver bygglov för den eller inte. Jag kommer därför inte att gå in i detalj kring bygglovsprövningen för altaner, utan endast besvara frågan om man behöver sina grannars godkännande för att bygga ut sin altan. Eftersom jag inte vet var din grannes altan är belägen på tomten tänker jag ge ett heltäckande svar som tar upp alla tänkbara scenarion, varav något bör passa in på din situation. Jag går även igenom vad du kan göra ifall du skulle motsätta dig din grannes byggnation.

Behöver man sin grannes medgivande för att bygga en bygglovsbefriad altan?

Reglerna om byggnation av altaner återfinns i Plan- och bygglagen (PBL). Vid det fallet din granne bygger en altan som inte kräver bygglov behöver han endast ditt samtycke om han bygger inom ett för nära avstånd till din tomt. Detta avstånd ska vara minst 4,5 meter från din tomtgräns och grannen får endast bygga närmare än så om du ger ditt godkännande (9 kap. 4 f § ). Om din granne vill bygga en altan med ett avstånd mindre än 4,5 meter mot din vilja behöver han ansöka om bygglov hos kommunen där det är byggnadsnämnden som beslutar i frågan.

Behöver man sin grannes medgivande för att bygga en bygglovspliktig altan?

Vid det fallet altanen kräver bygglov finns det regler som säger att du som granne måste höras innan beslut fattas av byggnadsnämnden. (9 kap. 25 § och 5 kap. 11 § första stycket p.2). Detta eftersom grannars synpunkter utgör betydelsefullt underlag för om tillräcklig hänsyn tagits till omgivningen. Om inte byggnadsnämnden har givit dig tillfälle att yttra dig kan det utgöra ett sådant allvarligt formellt fel att bygglovet upphävs och måste handläggas igen av nämnden (Boverket). Med det sagt betyder det inte att din granne egentligen behöver ditt medgivande för få bygglov: Att en granne är negativt inställd till en byggnation innebär inte att bygglovet per automatik kommer nekas, utan det utgör endast underlag för beslutet och lovet kan ändå komma att beviljas. Skulle det vara så att du först är positivt inställd till byggnationen är detta dock inget som hindrar dig från att överklaga bygglovet i efterhand om det inte blev som du trodde (se HD 2014-06-12 mål nr T 5554-13).

Vad kan man göra om grannen redan fått bygglov beviljat?

Om din granne redan har sökt bygglov för den större altanen och fått det beviljat kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen (13 kap. 3 §). Överklagandet ska vara skriftligt och det ska tydligt framgå varför du anser att beslutet är felaktigt. Överklagan ska också vara signerad och innehålla ditt namn och kontaktuppgifter.

Vad kan man göra om grannen byggt en altan som inte kräver bygglov men som stör mig?

Om din grannes nya altan skulle medföra olägenheter för dig kan du som granne initiera ett tillsynsärende genom en anmälan till byggnadsnämnden.

Betydelsen av tidigare grannars medgivande

Du nämner i din fråga att altanen fanns där redan då du flyttade in. Utan att veta närmare detaljer kan det vara så att de som bodde i ditt hus innan gav sitt medgivande till din grannes fastighet att ägarna fick bygga inom de skyddade 4,5 meterna från tomtgränsen. Det är din granne som i så fall måste visa att det finns ett sådant medgivande, det vill säga att det finns dokumenterat. Av praxis framgår det att du som senare fastighetsägare också är bunden av tidigare fastighetsägares medgivanden, men endast exakt det som medgivandet gäller. Om din grannes nya altan exempelvis skulle vara upphöjd eller sträcka sig närmare din tomtgräns inom de 4,5 meterna behöver din granne med största sannolikhet be om ett nytt medgivande.

Sammanfattning

Utan att veta närmare omständigheter kring din grannes nya altan kan jag sammanfatta det som att din granne endast behöver fråga dig om lov om han tänker bygga en bygglovsbefriad altan närmare än 4,5 meter från din tomtgräns. Skulle det vara så att altanen är bygglovspliktig ska du få möjlighet att ge dina synpunkter om altanen till byggnadsnämnden innan lovet beslutas om, men dina synpunkter behöver inte vara avgörande för utgången om din granne får bygga altanen eller inte.

Om du vill läsa mer om reglerna kring altaner rekommenderar jag att du går in på Boverkets hemsida som du når genom att klicka här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Joel EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000