FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt24/02/2019

Behövs den andre delägarens godkännande för att ge bort andel i sommarstuga?

Om det är två stycken som äger en lagfart 50% (i Fritidshus/Sommarstuga) var och den ena vill ge bort sin del i gåva. Måste i så fall den andre godkänna detta?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När flera personer äger en fastighet tillsammans gäller lagen om samäganderätt. Finns det ett avtal mellan samägarna gäller dock avtalet, eftersom lagen är dispositiv.

Varje delägare i samägd egendom är fri att förfoga över sin andel, exempelvis genom att ge bort eller sälja den. För en sådan åtgärd krävs alltså inte något godkännande från övriga delägare.

Däremot krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga över egendomen i sig, vilket framgår av 2 § samäganderättslagen. Skulle en delägare vilja vidta någon åtgärd med fastigheten krävs alltså att den andre går med på det. Det kan också vara bra att veta att en delägare enligt 6 § samägandelagen alltid kan ansöka om att egendomen säljs på offentlig auktion. Skulle delägarna ha mycket svårt att komma överens kan en av dem alltså framtvinga en försäljning för gemensam räkning, såvida inte den andre kan visa att det finns synnerliga skäl emot det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?