Behöver vi både äktenskapsförord och testamente?

FRÅGA
Hej. Vi är gifta och har 3 gemensamma barn. Vi vill att våra respektive besparingar på bankkonton och framtida arv ska vara var och ens enskilda egendom vid eventuell skiljsmässa. Men om någon av oss avlider vill vi att den avlidnes besparingar ska gå till barnen som enskild egendom.Måste vi skriva både äktenskapsförord och testamente?Finns det något mer vi behöver tänka på? (Vi har även ett hus som är tänkt fördelas lika vid skiljsmässa, men tillfaller den andre maka/en vid dödsfall).
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

När behöver man äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord reglerar makarnas förhållande vid en framtida bodelning. Den egendom som genom äktenskapsförord gjorts till enskild egendom kommer inte att ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Det är endast makarnas giftorättsgods som delas mellan makarna vid en bodelning. Allt som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB och 10 kap. 1 § ÄktB).

Behöver vi skriva testamente?

Om ni vill att era barn ska ärva egendom efter er som enskild egendom behöver ni även upprätta ett testamente. Ett äktenskapsförord reglerar endast förhållandet mellan makarna vid bodelningen. Om ni testamenterar egendom till era barn kan ni föreskriva att de ska ärva det som enskild egendom. På så sätt kommer det de ärver inte ingå i en eventuell framtida bodelning för dem heller. Om ni föreskriver att det ska vara enskild egendom kan mottagarna inte själva ändra på det (7 kap. 2 § ÄktB).

Vad bör vi tänka på?

Det finns en del formkrav för både äktenskapsförord och testamente som måste uppfyllas för att handlingarna ska vara giltiga.

Äktenskapsförord måste vara skriftliga och dateras samt undertecknas av makarna. Äktenskapsförordet måste även registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB). För upprättande av äktenskapsförord är det möjligt att använda Lawlines avtalstjänst. Den hittar ni här.

Testamente måste också upprättas skriftligen. Testamentet ska undertecknas av testatorn och två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena får inte vara nära familj eller någon som omnämns i testamentet (10 kap. 4 § ÄB).

Jag hoppas ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll