Behöver uppsägningstid tillämpas när ett tidsbestämt kontrakt löper ut?

2020-02-29 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej jag har en inneboende som det tyvärr inte fungerar alls med men vi har skrivit ett tidsbestämt kontrakt till 20200730. Jag förstår att den tiden gäller men utöver den måste jag då ge honom 3 månaders uppsägning eller kan jag be honom flytta till den siste juli?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga och tillämplig lag:

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du behöver ge din inneboende 3 månaders uppsägningstid efter att kontraktet mellan er löper ut. Beroende på vilken typ av bostad du har kan olika lagar vara tillämpliga. Har du en hyresrätt är hyreslagen tillämplig (vilket är namnet på 12 kap. jordabalken). Har du istället en bostadsrätt eller hyr ut ett rum i en villa blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Hyreslagen gäller så länge inget särskilt föreskrivs i lagen om uthyrning av egen bostad (1 kap. 1 § andra stycket)


Uppsägning av tidsbestämt avtal:

Om du har en hyresrätt:

Ett tidsbestämt avtal upphör att gälla vid hyrestidens slut, dvs. 20200730 (12 kap. 3 § första stycket jordabalken). Har däremot avtalet pågått längre än 9 månader måste avtalet sägas upp för att sluta gälla (12 kap. 3 § andra stycket jordabalken). För att uppsägningen ska gälla måste den ske i rätt tid. Uppsägningen ska ske tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet (12 kap. 4 § andra stycket jordabalken).

Om du har ett eget boende:

Ett tidsbestämt avtal upphör att gälla vid hyrestidens slut, dvs. 20200730. Avtalet behöver sägas upp för att sluta gälla. Det får även sägas upp i förtid (1 kap. 3 § första stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Hyresvärden får säga upp avtalet att upphöra gälla tidigast det månadsskifte tre månader efter uppsägningen (1 kap. 3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad).

Sammanfattning:

Det är olika regler beroende på om du har en hyresrätt eller en egen bostad. Enligt huvudregeln ska avtalet upphöra att gälla på den tidsbestämda dagen. Det kan finnas en möjlighet att säga upp avtalet i förtid.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1416)
2020-09-22 Vem bestämmer hyran i en hyresrätt?
2020-09-21 Uppsägning av ett tidsbestämt hyresavtal
2020-09-14 Rätten till förråd vid hyresrätter
2020-09-08 Borgensmans eventuella ansvar vid nytt hyresavtal

Alla besvarade frågor (84259)