Behöver testamente för att sitta kvar i orubbat bo

2017-09-28 i Make
FRÅGA
Vill ha enn fullmakt som gäller när man har särkullebarn och vill sitta kvar i sitt hus.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det finns särkullbarn har du som gift bara rätt att få ärva din make/maka om dennes barn väljer att avstå sitt arv till förmån för dig. För att ändra på detta kan din make/make skriva ett testamente där det föreskrivs att den efterlevande maken/makan ska ärva istället för särkullbarnen och på så sätt sitta kvar i sitt hus. Det är alltså ingen fullmakt som behövs, utan ett testamente. Observera att den avlidnes barn alltid har rätt till sin laglott, dvs hälften av det de skulle fått om inget testamente fanns. (3 kap 1 §, 7 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken, här)

För att ett testamente ska vara giltigt måste vissa krav vara uppfyllda:

- det ska vara skriftligt

- två utomstående vittnen ska, vid ett och samma tillfälle, se när testatorn skriver under och själva skriva på handlingen (10 kap 1, 2 och 4 §§ ärvdabalken)

Det är också bra om testamentet är så klart och tydligt som möjligt för att undvika framtida problem. Var noga med att ange namn och personnummer på de personer som avses och att formulera viljan på ett tydligt sätt.

Skulle du och din make/maka vilja upprätta ett testamente är ni varmt välkomna att ta hjälp av Lawline Juristbyrå, här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (478)
2021-07-27 Ärver efterlevande make innan Särkullbarn?
2021-07-25 Ärver efterlevande make eller gemensamma barn först?
2021-07-02 Vem ärver egendom - efterlevande make eller bröstarvingar?
2021-06-28 Skall den överlevandes konto räknas in i dödsboet vid en eventuell bortgång?

Alla besvarade frågor (94568)