Behöver syskon informeras om en generalfullmakts existens?

2018-10-04 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Om ett barn i en syskonskara får generalfullmakt av föräldrarna, måste då de övriga syskonen meddelas?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En generalfullmakt är en typ av fullmakt, som ger den som får fullmakten (fullmäktige) befogenhet att göra allt det som den som ställer ut fullmakten (fullmaktsgivaren) har rätt att göra. En sådan fullmakt kallas därför även för en obegränsad fullmakt.

En generalfullmakt blir bindande när den skapas. Det finns inte några särskilda krav för en generalfullmakts giltighet, såsom att den måste vara skriftlig, bevittnad, ges in för registrering, kungöras eller annat. Som svar på din fråga innebär detta att de övriga syskonen inte behöver meddelas om generalfullmakten. Dock kan det vara bra att informera syskonen om fullmaktens existens.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97339)