Behöver polisen ett godkännande för att genomföra en husrannsakan?

2020-01-17 i Förundersökning
FRÅGA
Måste polisen ha en" lapp" från åklagaren/ elr vem som utfärdar dom. För at husransaka/ genomsöka bil alternativt person ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om polisen kan besluta om husrannsakan, eller om det behöver godkännas av åklagare eller någon annan.

Reglerna om husrannsakan finns i rättegångsbalken (RB) 28 kap.

Husrannsakan innebär att hus, rum eller slutet förvaringsställe (t.ex. förråd eller bil) söks igenom. Genomsökningen kan ske för att söka efter föremål eller av utredningsskäl, s.k. reell husrannsakan. För att en reell husrannsakan ska få ske krävs att att finns anledning att anta att ett brott har begåtts, med fängelse i straffskalan (RB 28 kap. 1 §).

Husrannsakan kan även ske för att söka efter personer, s.k. personlig husrannsakan. En personlig husrannsakan sker för att söka efter en viss person som ska gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. (RB 28 kap. 2 §).

Förordnande om husrannsakan meddelas av förundersökningsledare, åklagare eller domstol (RB 28 kap. 4 § 1 st). Förundersökningsledare är ibland åklagare, ibland polis. Polisen är oftast förundersökningsledare under spaningsskedet, då man utreder vem som kan misstänkas för brottet. När polisen har kommit så långt att någon skäligen kan misstänkas för brottet tar en åklagare över förundersökningsledningen. Vid mindre allvarliga brott är polisen fortsatt förundersökningsledare. Till sådana brott hör till exempel snatterier, trafikbrott och stöld. Så, är en polis förundersökningsledare är det denne som förordnar om husrannsakan. I annat fall är i huvudsak åklagare som förordnar om husrannsakan.

Till detta finns det en del undantag, t.ex. om det finns risk för att utredningen fördröjs, kan en polis vidta husrannsakan även utan ett förordnande (RB 28 kap. 5 §).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?