Behöver man skriva avtal när inneboende flyttar in hos en?

2019-07-29 i Anbud och accept
FRÅGA
HejBehöver jag skriva något avtal, då min gamla far flyttar in i min villa som jag äger till 100 %. Jag har även 3 barn, som är skrivna hos mig. Syftet är att jag tar hand om min far, men jag har även ett fulltidsarbete. Min far kommer betala för mat och delade räkningar under 4000 kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras bl.a. i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

Muntliga avtal

Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal. För att ett avtal ska bli giltigt krävs nämligen ett anbud och att någon accepterar detta (1 § AvtL). Ert muntliga avtal om att din far ska betala vissa räkningar är alltså giltigt. Problemet med muntliga avtal är att det är svårt att bevisa att de existerar, om det nu skulle bli något problem. Ur en bevissynpunkt är det därför bra att ha ett skriftligt avtal om det skulle bli problem i framtiden.

Kort sagt: du behöver inte skriva ett avtal, men det kan vara bra att göra det om det skulle uppstå problem i framtiden.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn Lindelöf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98633)