Behöver man skriva avtal när inneboende flyttar in hos en?

2019-07-29 i Anbud och accept
FRÅGA
HejBehöver jag skriva något avtal, då min gamla far flyttar in i min villa som jag äger till 100 %. Jag har även 3 barn, som är skrivna hos mig. Syftet är att jag tar hand om min far, men jag har även ett fulltidsarbete. Min far kommer betala för mat och delade räkningar under 4000 kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av avtalsrättslig karaktär och regleras bl.a. i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).

Muntliga avtal

Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal. För att ett avtal ska bli giltigt krävs nämligen ett anbud och att någon accepterar detta (1 § AvtL). Ert muntliga avtal om att din far ska betala vissa räkningar är alltså giltigt. Problemet med muntliga avtal är att det är svårt att bevisa att de existerar, om det nu skulle bli något problem. Ur en bevissynpunkt är det därför bra att ha ett skriftligt avtal om det skulle bli problem i framtiden.

Kort sagt: du behöver inte skriva ett avtal, men det kan vara bra att göra det om det skulle uppstå problem i framtiden.

Hoppas detta var till hjälp för dig.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
R Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-30 06:54
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (251)
2019-07-30 Att ångra ett accepterat anbud är bägge parterna är överens
2019-07-29 Behöver man skriva avtal när inneboende flyttar in hos en?
2019-07-28 Muntliga avtal
2019-07-23 Avtalsbundenhet och fullgörelse

Alla besvarade frågor (72982)