Behöver man skatta i Sverige för en försäljning i Tyskland?

Hej, Jag är född och uppvuxen i Tyskland och flyttade till Sverige 2020. Många år innan jag flyttade till Sverige fick jag några guldtackor som gåva av min mormor. Nu har de ökat i värde och jag tänkte säljer guldtackorna. De befinner sig fortfarande i Tyskland men jag är bosatt här i Sverige just nu. Måste jag betalar skatt på vinsten här i Sverige när jag säljer guldtackorna i Tyskland? I Tyskland betalar man ingen vinstskatt när man säljer guldtackor. Vad händer när jag flyttar tillbaka till Tyskland? Måste jag fortfarande betalar skatt här i Sverige även om jag har bott här bara 1,5 år? Det känns lite orättvist för att hela processen har ingen koppling till Sverige. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga behöver vi kika i inkomstskattelagen (IL)

Behöver du betala skatt i Sverige när du bor här? 

Det som avgör om du får betala skatt i Sverige för den här transaktionen är om du räknas som obegränsat skattskyldig och därmed skulle bli skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster (3 kap. 8 § IL). Detta skulle isåfall även inkludera den eventuella vinst du skulle få från en försäljning av guldtackorna. Definitionen av en obegränsat skattskyldig person finns i 3 kap 3 § IL och anger att följande personer ska vara obegränsat skattskyldiga:

  1. Den som är bosatt i Sverige 
  2. Den som stadigvarande vistas i Sverige
  3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

I ditt fall ska du räknas som bosatt enligt 1. eftersom du just nu bor i Sverige, även om du bara har bott här sedan 2020. Detta innebär att så länge du bor i Sverige betalar du skatt på en eventuell vinst på försäljningen från guldtackorna (52 kap 3 § IL). Vinsten från försäljningen tas då upp som en inkomst i deklarationen under inkomstslaget kapital och du betalar 30 % skatt på vinstbeloppet.

Behöver du betala skatt i Sverige om du flyttar till Tyskland?

Skulle du flytta tillbaka till Tyskland räknas du inte längre som bosatt från den dagen du flyttar men du kan fortfarande räknas som om du har väsentlig anknytning till Sverige enligt 3. De faktorer som avgör om du har väsentlig anknytning är framförallt t.ex. om du har kvar en bostad eller din familj här eller om du driver ett företag i Sverige. Skatteverket beaktar också om du är svensk medborgare samt hur länge du har bott här, men dessa faktorer har inte lika stor betydelse (3 kap 7 § IL). Om du är svensk medborgare behöver du visa för Skatteverket att du inte har väsentlig anknytning till Sverige under 5 år från dagen du flyttar härifrån (3 kap. 7 § andra stycket IL). 

Om du flyttar till Tyskland och inte har kvar någon bostad eller familj här är det sannolikt att du inte har väsentlig anknytning till Sverige från och med den dagen du flyttar. Detta innebär att du inte blir obegränsat skattskyldig och därmed att du inte heller behöver betala skatt här för vinsten du får från försäljningen av guldtackorna. Om du inte är obegränsat skattskyldig betalar du endast skatt för inkomster som har en anknytning till Sverige, t.ex. om du jobbar här, får utdelning från ett svenskt företag eller inkomster som har koppling till en fastighet eller bostadsrätt här i Sverige (3 kap. 18 § och 3 kap. 21 §).

Mitt råd till dig 

Även om guldtackorna befinner sig i Tyskland och inte har någon direkt koppling till Sverige behöver du betala skatt på vinsten så länge du bor här. Om du planerar att flytta till Tyskland kan du vänta med att sälja dem tills du har flyttat dit för att slippa betala skatt i Sverige. Så länge du inte har någon väsentlig anknytning hit så ska du slippa beskattning i Sverige för en sådan försäljning.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig lycka till med försäljningen!

Med vänliga hälsningar, 

Evelina OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”