Behöver man ha jobbat en viss tid för att ha rätt till semesterersättning?

FRÅGA
HejJag undrar om man som timanställd har semesterersättning direkt när man börjar jobba eller om man är tvungen att jobba en viss tid på sitt arbete för att kunna få semesterersättning på sin lön?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt semesterlagen har man som arbetstagare rätt till semesterförmåner. Semesterförmåner utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Semesterersättning betalas ut om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in. Tar man inte ut någon betald semester eller om anställningen varar kortare tid än ett år har man rätt till semesterersättning, enligt 28 § semesterlagen. Semesterersättningen bestäms på samma grund som semesterlönen. För arbetstagare som inte har lön som är bestämd per vecka eller månad gäller den så kallade procentsregeln, enligt 16 § 2 st. och 16b § semesterlagen. 16b § stadgar att semesterlönen uppgår till tolv procent av arbetstagarens lön.

Semesterersättning ska enligt 30 § semesterlagen betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande.

Man behöver inte ha jobbat någon viss tid för att få ut semesterersättningen, utan om man uppfyller villkoren enligt ovan har man rätt till denna.

Enligt 5 § semesterlagen gäller när det handlar om en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, att det får avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning

Genom kollektivavtal kan procentsatsen höjas, men man kan inte genom kollektivavtal frångå rätten till semesterersättning enligt 28 § semesterlagen.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?