Behöver man göra bodelning innan man registrerar äktenskapsförord?

Behöver man registrera en bodelning innan man registrerar ett äktenskapsförord?

Jag står som ensam ägare på ett köpeavtal på en tomt i Portugal men delar ägandet av lägenheten vi bor i (i Portugal) med maken. Hur gör vi för att få tomt och lägenhet registrerat som enskild egendom till mig? Tanken är att skriva ett äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är, som du säkert känner till, att all er egendom är giftorättsgods som ska ingå i en eventuell bodelning där den delas lika. Det framgår av 1§ 7 kapitlet Äktenskapsbalken (ÄktB). I 2§ 7 kapitlet ÄktB finns undantag från huvudregeln, där anges alltså i vilka fall makars egendom ska ses som enskild egendom och inte giftorättsgods. Till exempel kan man upprätta ett äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara den ena makens enskilda. Hur man upprättar ett äktenskapsförord framgår av 3§ 7 kapitlet ÄktB. Det kan göras när som helst under äktenskapet, det måste vara skriftligt och undertecknat av båda makarna och det är giltigt från den dagen det registrerats hos skatteverket. Någon bodelning behöver inte göras innan ni registrerar äktenskapsförordet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning