Behöver man ersätta skador som fanns på bil innan krock?

FRÅGA
Hej, jag fick låna en väns bil då min under stunden var sönder, jag skulle backa ut fårn en trång parkering där jag tog många omtag för att undvika att skada bilen eller andras bil jag råkade dock nudda en annan bil i mycket låg hastighet, bilen jag körde hade redan en repa på sig vilket gör att nu när jag berättade detta så bestämmer dem sig för att kräva mig på pengar för den redan existerade repan, och eftersom det står ord emot ord så vet jag inte riktigt hur jag ska bära mig åt, dem hotar även med att polis anmäla mig för stöld av bil om jag vägrar betala, kan dem göra såhär?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan bli tvungen att betala för skador på bilen du krockat in i som fanns redan innan krocken och om de kan polisanmäla dig för stöld. Reglerna som är relevanta i ditt fall finns i Trafikskadelagen (TSL), Skadeståndslagen (SkL) och i Brottsbalken (BrB).

Bevisning av skador

Den som lider skada av annans vållande i trafiken har rätt att för ersättning ur den som vållar skadans försäkring, enligt 10 § st 2 TSL. Ersättningen som den skadelidande ska få är för 1) Bilens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, 2) annan förlust till följd av skadan och 3) inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, enligt 5 kap. 7 § SkL.

I fall som ditt, när någon orsakar skada på annans egendom eller person är det den skadelidande (den person som fått egendom- eller personskador) som har bevisbördan. Att ha bevisbördan innebär att personen måste bevisa förekomsten av en skada och skadans omfattning. Här ska den skadelidande "styrka/visa" att ett visst förhållande föreligger.

Vidare finns det en princip i den svenska rätten som kallas för "principen om obehörig vinst" som innebär att ingen ska göra vinst på en annan parts bekostnad. Det finns ingen lag eller bestämmelse som grundar denna princip utan den har vuxit fram genom tidigare prejudicerande domar.

Den påstådda stölden

För att stöld ska föreligga krävs det att man ska olovligt taga något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det enligt 8 kap. 1 § BrB. Det krävs alltså att man tar något som tillhör någon annan med viljan att ta över ägandeskapet för saken.

Vad innebär detta för dig?

Eftersom du har vållat skada på någon annans bil har de rätt att få ersättning för skadan ur din försäkring, i det fall verkar ersättningen främst omfatta reparationskostnad då skadan är liten. Som tidigare nämnt är dock bevisbördan på den som du krockat in i, denna måste alltså bevisa att skadorna uppkommit i denna krock. Fanns skador sedan innan blir det svårt för denne att bevisa att alla skador uppkom just i och med denna krock. Det är inte rätt att din motpart ska få ersättning för skador som du inte orsakat, då föreligger en obehörig vinst vilket är otillåtet.

Att motparten i din tvist hotar med att polisanmäla dig för stöld är inget du behöver oroa dig för om du lånat bilen med samtycke av din vän. Har din vän tillåtit dig att låna dennes bil är inte rekvisitet "olovligt taga", som krävs för att stöld ska föreligga, uppfyllt. Din motpart kan anmäla dig för detta men det kommer då inte leda till en fällande dom.

Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och berättar som det är så kommer de hjälpa dig.

Vänliga hälsningar,

Maja Elken
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (188)
2021-10-20 Måste jag betala något om jag råkat köra på en bil som parkerat olagligt?
2021-08-30 Hur omprövar man ett beslut av sitt försäkringsbolag?
2021-08-11 Vad är en trafikolycka?
2021-08-03 Vem bär ansvaret för en bilkrock?

Alla besvarade frågor (96466)