Behöver man bygglov för återuppbyggnad efter brand?

2019-09-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Min verkstad brann ner för ett tag sedan. Behöver jag bygglov för återuppbyggnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det här fallet blir plan-och bygglagen (PBL) tillämplig.

Det som först kan tas upp är hur stor denna verkstad var. Om den nya byggnaden som du vill uppföra är en friggebod behöver du inget bygglov, men grannesamtycke om den ska placeras inom 4,5 m (även om den tidigare stod inom 4,5 m krävs ett nytt samtycke). Om den nya verkstaden blir lika stor som ett attefallshus behöver du inte bygglov (detsamma gäller angående grannesamtycke), men du har anmälningsplikt för bygget till byggnadsnämnden.
Reglerna om friggebod finns i 9 kap. 4 § PBL och för attefallshus i 9 kap. 4 a § PBL.

Om verkstaden tidigare varken var en friggebod eller attefallshus gäller bygglovsplikten, enligt 9 kap. 2 § första stycket första punkten PBL.

Oavsett om byggnaden tidigare var en "vanlig" byggnad, friggebod eller attefallshus kommer den att räknas som nybyggnad, eftersom den byggnad för vilket det fanns ett bygglov (eller som var bygglovsbefriat) har slutat existera. Allt som kommer att uppföras på marken därefter bli en ny byggnad, och för en ny byggnad måste man titta på vad som gäller, dvs. om den nya byggnaden som man tänker sig bygga kan falla in under de bygglovsbefriade åtgärderna, eller om bygget faller in under bygglovspliktiga åtgärder, och då måste bygglov sökas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1961)
2020-08-04 Har granne som klippt mina buskar rätt att kasta över grenarna på min tomt?
2020-08-04 Hur beskattas en gåva av en fastighet?
2020-08-01 Hus på ofri grund
2020-07-30 Överlåtelseförbud vid gåva av fastighet

Alla besvarade frågor (82717)