Behöver man bygglov för återuppbyggnad efter brand?

2019-09-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Min verkstad brann ner för ett tag sedan. Behöver jag bygglov för återuppbyggnad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det här fallet blir plan-och bygglagen (PBL) tillämplig.

Det som först kan tas upp är hur stor denna verkstad var. Om den nya byggnaden som du vill uppföra är en friggebod behöver du inget bygglov, men grannesamtycke om den ska placeras inom 4,5 m (även om den tidigare stod inom 4,5 m krävs ett nytt samtycke). Om den nya verkstaden blir lika stor som ett attefallshus behöver du inte bygglov (detsamma gäller angående grannesamtycke), men du har anmälningsplikt för bygget till byggnadsnämnden.
Reglerna om friggebod finns i 9 kap. 4 § PBL och för attefallshus i 9 kap. 4 a § PBL.

Om verkstaden tidigare varken var en friggebod eller attefallshus gäller bygglovsplikten, enligt 9 kap. 2 § första stycket första punkten PBL.

Oavsett om byggnaden tidigare var en "vanlig" byggnad, friggebod eller attefallshus kommer den att räknas som nybyggnad, eftersom den byggnad för vilket det fanns ett bygglov (eller som var bygglovsbefriat) har slutat existera. Allt som kommer att uppföras på marken därefter bli en ny byggnad, och för en ny byggnad måste man titta på vad som gäller, dvs. om den nya byggnaden som man tänker sig bygga kan falla in under de bygglovsbefriade åtgärderna, eller om bygget faller in under bygglovspliktiga åtgärder, och då måste bygglov sökas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå46 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1882)
2019-10-14 Är det möjligt att kringgå ett förköpsvillkor genom att ge bort en fastighet i gåva?
2019-10-11 Har markägaren rätt till ersättning för skogen vid ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen?
2019-10-05 Krävs alla delägares samtycke vid försäljning av samägd fastighet?
2019-10-03 Får jag såga ner gren som hänger in på min tomt?

Alla besvarade frågor (73774)