Behöver man betala arvsskatt om man är bosatt i annat landet?

FRÅGA
Hej , min fråga gäller : min fru och jag har boet i Sverige i 40 år , är nu båda medborgare i båda Danmark och Sverige, var vi bor.Om vi dör , blir vår dotter i Danmark skyldig att betala arvskatt i Danmark??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du och din fru bor i Sverige.

Vad gäller vid arv från annat land?

Vid gränsöverskridande arv inom EU tillämpas EU:s arvsförordning. Hänvisningar nedan är till denna förordning.

Det land där den avlidne har sin hemvist, är det land vars lagar ska tillämpas vid arv (art. 21). Om arvslåtaren är bosatt och har sin hemvist i till exempel Sverige, är det således Sveriges lagstiftning som tillämpas.

Finns det undantag?

Det finns dock en möjlighet till att välja lag. Arvslåtaren kan då välja att lag i det land som denne är medborgare i, ska vara den tillämpliga lagen (art. 22). Det innebär att om en person är medborgare i både Danmark och Sverige, finns det möjlighet att välja mellan dessa länders lagstiftning. Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i förordnandet.

Den valda lagens regler ska sedan tillämpas i fråga om giltigheten för den handling där lagvalet har skett (art. 22 3). Det innebär att om lagvalet faller på Sverige och lagvalet sker genom testamente, måste testamentet vara giltig enligt svensk lagstiftning.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis tillämpas lagarna i det landet där den avlidne har sin hemvist, om inte denne har gjort ett lagval om annan lands lag, genom att till exempel skriva det i ett testamente.

Kort sagt behöver er dotter därför inte betala arvsskatt i Danmark, om ni har er hemvist i Sverige och inte anger annat lagval genom testamente.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (858)
2020-09-28 Hur ska vi dra av min brors skuld från hans arv?
2020-09-26 Vad händer om banken inte godkänner att vi övertar lånet på fastigheten?
2020-09-25 Vad är ett dödsbo?
2020-09-25 Testamentera vårdnad av barn

Alla besvarade frågor (84485)