Behöver man ange pris för att ett giltigt avtal ska uppstå?

Hej!

Jag har en fråga om muntligt avtal. Nyligen så gifte jag mig och fotografen undrade om vi senare ville ha ett album. Detta var vi intresserade av och han frågade saker som till exempel hur många sidor vi då skulle vara intresserade av osv. Tiden gick och vi fick ingen prislista eller vidare information. Ingen faktura eller offert med andra ord. Inte heller vid någon tidpunkt i vår mailkonversation nämndes kostnader.

Nu plötsligt fick vi olika alternativ vi kunde välja till albumet som alla inkluderade väldigt höga kostnader. Där det billigaste alternativet för ett album kostade 20.000kr.

Detta vill vi inte betala för eftersom det är alldeles för mycket men fotografen anser att vi gått med på att han skulle utföra arbetet och att vi nu måste betala.

Kan det verkligen ha skett ett muntligt avtal om pris aldrig ens diskuterats?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntliga avtal ingås på samma sätt som skriftliga. Det som skiljer de muntliga avtalen ifrån de skriftliga är att de är svårare att bevisa dess innehåll och existens. Vad som avgör om något muntligt avtal har ingåtts i ert fall är därför om avtalet stämmer överens med anbud-acceptmodellen som vi finner i avtalslagens regler.

Vad måste erbjudandet innehålla för att ses som ett anbud?

För att ett erbjudande ska ses som ett anbud i avtalslagens mening krävs endast att anbudet skall kunna tjäna som underlag för en bedömning av avtalets innehåll. Det betyder inte nödvändigtvis att villkoren måste redovisas i detalj. Minimi-innehållet i ett anbud kan vara en kortfattad beskrivning av prestationen (vad, när och hur?) och inte ens priset behöver vara bestämt.

Att ni inte diskuterade något pris muntligen kan därför inte i sig ge anledning till att något avtal inte ingåtts. Det som är avgörande är istället om ni gav fotografen en ren accept på dennes anbud.

Vad är en ren accept respektive en oren accept?

En ren accept är en accept som helt och hållet stämmer överens med anbudet. Om en accept lämnas och denna inte stämmer överens med anbudet är det en oren accept. Meddelandet från anbudsmottagaren kan t.ex. innehålla något tillägg eller ändring av pris, kvantitet, leveransdatum m.m. En oren accept ska inte ses som en accept utan som ett nytt anbud som den ursprunglige anbudsgivaren får svara på.

Det beror alltså på hur ni svarade på fotografens erbjudande om något avtal uppstått eller inte. Har ni endast sagt att ni är intresserade men vill höra mer om erbjudandet senare skulle det kunna tala för att ingen ren accept har getts. Om ni däremot har sagt att ni vill köpa fotoboken och inte ifrågasatt pris eller annat har ni gett en accept.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en jurist. Du kan boka tid direkt via hemsidan eller ringa oss på 08-533 300 04.

Johanna MatsdotterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000