Behöver jag skriva ett äktenskapsförord om jag vill att mina barn ska få en del av en fastighet i stället för min make om jag dör?

Hej. Har en juridisk fråga angående en gård som jag och mina syskon har köp ihop.

Vi är tre syskon som köpt en gård och vi tre står på köpekontraktet. Om någon av oss dör så vill vi att dennes barn ska ärva och inte make eller maka.

Kan man skriva att eget kontrakt som alla vi undertecknar och bevittnas?

Eller måste man skriva eget äktenskapsförord?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas utifrån ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

När en make dör ska en bodelning göras och de gemensamma tillgångarna delas lika mellan makarna (se 23 kapitlet 1 § 2 stycket ÄB). Tillgångarna som ska fördelas är giftorättsgodset (10 kapitlet 1 § ÄktB), alltså allt som inte är enskild egendom. För att egendom ska vara enskild egendom så krävs det i erat fall att makarna har skrivit ett äktenskapsförord om att andelen i fastigheten inte ska tillfalla den efterlevande maken (se 7 kapitlet 2 § ÄktB).

Det räcker inte med att du och dina syskon skriver ett kontrakt om att era barn ska ärva och inte era makar då ni skriver ett kontrakt som missgynnar en tredje part (alltså den efterlevande maken). Det skulle vara annorlunda i fall ni hade fått fastigheten genom testamente med villkoret att den bara skulle tillfalla barnen och inte de efterlevande makarna.

Ni bör alltså skriva äktenskapsförord med era respektive makar om ni vill att fastigheten ska gå till era barn när ni avlider.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin FolkegårdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning