Behöver jag skriva ett äktenskapsförord för att skydda mina tillgångar pga makens skulder?

Hej!

Jag är gift sedan 2 år tillbaka, min man och jag har två barn och han har två barn sedan ett tidigare förhållande som han inte var gift med. Min man har ett bolån kvar på en bostad som han köpte innan vi träffades, vi varken äger eller bor i den, bostaden är såld och vi fick inte tillräckligt för den för att täcka lånet. Jag står inte med på lånet men däremot hans mamma.

Jag undrar om jag behöver skriva ett äktenskapsförord för att skydda mina tillgångar? Om vi skulle skilja oss eller om han dör, behöver jag betala denna skulden med mina pengar jag har på banken? Jag har aktier till exempel. Ingår det i giftorätten? Eller ingår bara det vi äger gemensamt i giftorätten? Vi har inga tillgångar gemensamt, äger inget ihop. Vi hyr bostaden och bilen står på mig. Finns det något jag bör tänka på när det gäller det här lånet? Några andra lån har vi inte förutom CSN-lån båda två och jag lite lån kvar på bilen.

M v h

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ett vanligt missförstånd att tro att makar delar på varandras skulder. Så är inte fallet. I äktenskapsbalken 1 kap 3§ https://lagen.nu/1987:230#A1 stadgas att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Vid en eventuell bodelning mellan er (som sker både om makarna skiljer sig eller en make dör) kommer hans egendom först att användas till att täcka hans skulder, och det som eventuellt blir över efter skuldtäckningen kommer att delas mellan er två. Detsamma gäller för dig. Om en make har höga skulder så kommer det inte finnas några tillgångar över för att dela med den andra maken, men den andra maken blir aldrig skyldig att skjuta till av sin egendom för att täcka den andres skulder.

Allt du äger (förutom strikt personlig egendom såsom kläder och smink) ingår i giftorätten så vida du inte skriver ett äktenskapsförord.

Sammanfattningsvis och för att svara på din sista fråga så är din mans lån inget som du behöver tänka på. Ett äktenskapsförord skulle jag rekommendera dig att skriva om du t ex har någon jättedyr egendom som du vill skydda från en eventuell framtida bodelning, t ex en egen fastighet. För det mesta brukar dock båda makarna ha egendom till ungefär samma värde och då brukar det för det mesta jämna ut sig ganska bra med en likadelning.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning