Behöver jag skatta för frisörsverksamhet och andra aktiviteter som jag gör som hobby?

2019-07-26 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej!Jag tjänar lite extra pengar genom Facebook, genom att intresserade kontaktar mig via Messenger och bokar det jag erbjuder. Nu har jag fått ett brev från Skatteverket där de skriver att de fått kännedomen om att jag säljer flera slags tjänster, enligt de uppgifter de fått såsom t.ex frisör,healing medmera. Dom vill nu veta mera och ber mig svara på ett antal frågor. Dels: Hur stora kostnaderna och intäckter jag haft. Kostnaderna är noll. Intäkterna mellan 400~1.500 kr/ mån. Jag har tjänat dessa extra pengar sedan mars ~19.Har tänkt mig detta som hobbyverksamhet, då jag har anställning som inkomst.Behöver jag skatta för det jag gör? Finns det något "tak" för vad jag får tjäna utan att betala skatt?Vänligt I
SVAR

Hej I!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag förstår det som att du bedriver en mycket liten verksamhet som går ut på att ge folk healing, frisera dem, med mera. Din fråga går ut på om inkomsterna från denna verksamhet är skattepliktiga, antingen delvis eller i sin helhet.

Dina inkomster från verksamheten är skattepliktiga i sin helhet

Regler om skatteplikt finns i inkomstskattelagen (hädanefter IL).

I Sverige delar man upp fysiska personers inkomster i tre olika inkomstkategorier - näring, kapital och tjänst. Till inkomstslaget tjänst hör även inkomst av hobbyverksamheter.

Av 1 kap 3 § IL framgår att fysiska personer skall betala kommunal och statlig inkomstskatt på inkomster i inkomstslagen tjänst och näring.

Inledningsvis konstaterar jag att din sidoverksamhet, beroende på dess omfattning och mer specifika karaktär, möjligen är att betrakta som en näringsverksamhet. Enligt 13 kap 1 § IL räknas till inkomstslaget näring all inkomst på grund av näringsverksamhet; och med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

Det står klart att du bedriver förvärvsverksamhet (det finns ett vinstsyfte eller en vinstambition), och att du bedriver verksamheten självständigt. Kravet på yrkesmässighet innebär att verksamheten vara av en viss omfattning, men även denna förutsättning kan, med tanke på att det rör sig om relativt regelbundna inkomster, mycket väl vara uppfylld. Överskott från näringsverksamhet är skattepliktig i sin helhet.

Om din verksamhet inte utgör näringsverksamhet så utgör den i så fall helt klart en s.k hobbyverksamhet. Överskott från hobbyverksamheter räknas till inkomstslaget tjänst, och är också skattepliktiga i sin helhet (10 kap 1 § andra stycket tredje punkten IL). Skillnaden mellan inkomstslagen näring och tjänst är i detta fall att inkomster i inkomstslaget tjänst redovisas på ett lite enklare sätt än i inkomstslaget näring.

Men oavsett till vilket inkomstslag din verksamhet räknas, så är alltså alla dina intäkter från verksamheten helt skattepliktiga. Det finns heller inget tak, utan du är skyldig att redovisa allt du tjänar in.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om jag missförstått dig eller om du har fler funderingar, får du gärna återkomma med fler frågor likt den du nyss ställde.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (162)
2020-07-05 Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?
2020-06-30 Traktamente
2020-06-30 Måste jag betala skatt på inkomster från bodelningen?
2020-06-14 När är en privatperson skattskyldig i Sverige för

Alla besvarade frågor (81781)