Behöver jag ge hyresvärden nyckel vid låsbyte?

Hyresvärden har godkänt att jag sätter in ett extra lås. Måste jag ge honom en nyckel?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att hyresvärden har rätt att få tillträde till lägenheten, 12:26 JB. Du kan läsa mer här "http://lawline.se/answers/6773" om hyresvärds rätt till tillträde till lägenhet.

Ditt fall gäller om du har skyldighet att ge hyresvärden en nyckel. I och med att du sätter in ett extra lås kommer hyresvärden inte längre kunna få tillträde till lägenheten. Hyresvärden kan i detta fall kontakta kronofogdemyndigheten som får meddela särskild handräckning.

Min rekommendation är att titta vad som står i hyresvillkoren. Hyresvärden har i ditt fall godkänt ett extra lås, och om han inte ber om nyckel har du ingen skyldighet att på eget initiativ ge honom din nyckel. Invänta således tills han ber om nyckeln. Det kan dock vara bra att hyresvärden har alla nycklar i händelser av nödsituationer.

Hoppas du fick svar på din fråga.


Vänligen

Robert GreenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning