Behöver jag deklarera för egendom i utlandet?

Hej! Jag undrar vad som gäller?

Fått veta att man fått egendom i utlandet inom Eu där man har avtal samt äger olika egendom

som restaurang, diskotek, ett företag. av nära släkting som gav mig och min fru detta.

Måste man deklarera detta för skattemyndigheten trots att man inte lever i landet.

Jag vet att bor man i Sverige och lever här så skattar man, men egendomen är enbara dagsläget som är

avtal samt bevis på att egendomen skulle vara min och min frus och är således ej köpt av oss.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni fått egendom som finns i ett annat EU-land och att du undrar om ni behöver deklarera detta för Skatteverket. Stämmer inte detta får du gärna ställa en ny förtydligande fråga.

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i inkomstskattelagen (IL).

Det finns två förhållanden som gör att en person behöver betala skatt i Sverige, antingen så är personen obegränsat skattskyldig eller begränsat skattskyldig.

Obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig om du är bosatt i Sverige, att du är du är stadigvarande vistats i Sverige (under en sammanhängande period på minst 6 månader), eller att du har en väsentlig anknytning till Sverige och tidigare varit bosatt i Sverige (IL 3 kap. 3 §).

För att avgöra om du har en väsentlig anknytning till Sverige stadgas en hel del omständigheter (IL 3 kap. 7 §). Eftersom jag inte har mer information kan jag inte säga om fallet är så just för dig och din fru.

Är du och din fru obegränsat skattskyldiga så behöver ni deklarera alla era inkomster, oavsett var de kommer ifrån (IL 3 kap. 8 §). Detta innebär alltså om ni får inkomst genom egendomen ni fått som finns i ulandet, så behöver ni skatta för detta i Sverige.

Begränsat skattskyldig

Är ni inte obegränsat skattskyldiga så är ni begränsat skattskyldiga (IL 3 kap. 17 § första punkten).

Är ni begränsat skattskyldiga innebär detta att ni endast behöver deklarera för viss typ av inkomst som har anknytning till Sverige (IL 3 kap. 18). I ert fall verkar det inte finnas sådan inkomst från egendomen i utlandet som har anknytning till Sverige.

Dubbelbeskattning?

Om det skulle bli så att ni blir skatteskyldiga för samma inkomster i två länder (Sverige och i det land där ni har egendomen), så löses detta med antingen med avtal som länderna har med varandra (s.k. skatteavtal) eller genom olika interna regler.

Eftersom jag inte vet vilket land det rör sig om kan jag inte besvara denna fråga närmare.

Sammanfattning

Får ni inkomst från egendomen i det andra EU-landet kan ni behöva deklarera detta i Sverige. Är ni obegränsat skattskyldiga kommer ni behöva ta upp det i er deklaration, detta behöver ni dock troligtvis inte göra om ni endast är begränsat skattskyldiga.

Det spelar här ingen roll om ni fått eller köpt egendomen. Att ni inte lever i det andra landet har inte heller någon direkt betydelse, det är skattskyldigheten (den begränsade eller obegränsade) som är avgörande.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000