FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/11/2018

Behöver jag betala tillbaka felaktigt utbetald lön?

Hej,

Har blivit återbetalningsskyldig två löner från min tidigare kommun där jag var anställd. I det rekommenderade brevet från HR står att min anställning inte avslutades när den skulle! Stämmer inte o har flera Mail för att styrka detta med min dåvarande chef! Jag sa upp min tjänst 3 månader innan, mars 2018, som sig bör och skrev på i maj 2018.

EnligtHR har chefen missat att lämna in min avskedan, den lämnades in först i september, sa upp mig i mars. 2 månadslöner har betalats ut. Eftersom jag gått från semestertjänst till ferietjänst i november fick jag inte lön från min nuvarande kommun. Detta visste jag inte om, det visade dock att jag fick den utbetalningen jag är van vid,ej dubbla löner. Då hade jag givetvis reagerat. God tro? I bankutdragen står bara Lön, inget om varifrån!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att den som av misstag gjort en utbetalning har rätt att få beloppet åter. Regeln, som kallas condictio indebiti, framgår inte av någon lag utan har istället utvecklats ur domstolspraxis. Från regeln har domstolarna gjort vissa undantag då en mottagare av en felaktig utbetalning kan få behålla pengarna.

För att mottagaren ska få behålla pengarna krävs det att mottagaren varit i god tro. Mottagaren anses inte vara i god tro om denne insåg eller borde ha insett att utbetalningen varit felaktig. Även utbetalarens passivitet kan göra att mottagaren hamnar i god tro. Att vänta alltför länge kan därför göra att mottagaren kan få behålla pengarna. För det andra måste mottagaren ha inrättat sig efter betalningen eller förbrukat det felaktigt överförda beloppet.

I bedömningen måste man alltid se till omständigheterna i varje enskilt fall. Vissa särskilda omständigheter, såsom partsförhållandet, kan vara av betydelse för bedömningen. I praxis har man ansett att arbetsgivare och myndigheter har större möjlighet att överblicka situationen och därför kan högre krav ställas sådana utbetalade.

Sammanfattning

Det krävs först och främst, för att du ska få behålla pengarna, att du varit i god tro. Att du inte vetat om att du inte skulle ha fått lön från din nuvarande kommun, samt att det inte framgick av vem lönen betalades ut, tyder på att du varit i god tro. Du måste också inrättat dig efter betalningen, dvs förbrukat eller använt pengarna. Om de två kraven är uppfyllda är du inte skyldig att återbetala pengarna. Högre krav ställs också på arbetsgivare eller offentliga aktörer, såsom kommuner. Ju längre kommunen väntat med att kräva tillbaka pengarna, desto mer sannolikt är det att du inte är återbetalningsskyldig. Jag kan däremot inte ge dig något definitivt svar.

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare