Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?

2020-07-05 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag är en 20år gammal kille. Jag har under hela min ungdom investerat i aktier, optioner och warranter med hjälp av min morbror och morfar. Det började som ett intresse men det gick snabbt över till en besatthet och livsstil. Under det senaste året har jag använt mig utav en X vid namn X för att handla mer "riskfyllda" optioner. Jag har nu samlat på mig en, vad jag anser, större summa pengar. Nu vill jag göra ett uttag och föra tillbaks pengarna till mitt Svenska bankkonto. Men jag undrar hur det ligger till med skatten. Kontot är ju en typ av ISK konto, så pengarna borde ju vara skattefria. Jag har sökt svar men hittar inget exakt svar. Jag vill ha ett mer definitivt svar. De pengarna jag tjänat där har jag ju betalat relativt höga avgifter på redan. Därför vill jag dubbelkolla. Och kan dessa pengar räknas som en typ av gåva när jag för över dem till mitt Svenska konto? Min svenska bank vet att jag har fört över pengar till detta kontot under året vill jag tilläga, ungefär 125,000 kr.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inkomstskattelag kommer att bli aktuell för att svara på din fråga!

Med ISK betalar du en årlig skatt

2012 infördes ISK (Investeringssparkonto) i Sverige. Det speciella med ISK är att du inte betalar någon skatt för den vinst du gör, men i stället betalar du en årlig skatt som grundas på det sammanlagda värdet av dina tillgångar. Det spelar ingen roll om du gör vinst eller förlust utan du kommer att ändå betala en årlig skatt som baseras på det totala värdet av dina tillgångar.

Den årliga skatten som du betalar kallas för schablonskatt eller schablonintäkt. I din deklaration är det redan förifylld hur mycket din schablonintäkt är och framgår av kontrolluppgift som investeringsföretaget lämnar som exempelvis din bank. 30 procent av schablonintäkten är den skatt du ska betala. Detta innebär att du inte betalar skatt på enskilda vinster, ränta, annan avkastning eller utdelning som du får från tillgångar du har på kontot.

Hur schablonintäkten räknas ut

För att förstå exakt hur det fungerar med schablonintäkten se nedan exempel.

Exempel: Om du öppnar ett ISK 2019 första kvartalet och betalar in 40 000 kr och ytterligare igen, se nedan.

Första kvartalet - 1 januari 0 kr

Andra kvartalet - 1 april + 41 000 kr

Tredje kvartalet - 1 juli + 43 000 kr

Fjärde kvartalet - 1 oktober +65 000 kr

Insättningar under året + 60 000 kr

Summa av värde och insättningar = 209 000 kr

För att kunna få fram vad för kapitalunderlag du har så ska summan 209 000 kr divideras med fyra (209 000 kr/ 4) och det blir 52 250 kr, 42 kap. 37 § inkomstskattelag.

Kapitalunderlaget är 52 250 kr och den summan ska sedan multipliceras med 1,51 procent vilket är 788 kr. Summan 788 kr är schablonintäkten, 42 kap. 36 § första stycket inkomstskattelag.

Schablonintäkten beskattas sedan med 30 procent, alltså 30 procent av 788 kr vilket är 236 kr.

Vad som gäller i ditt fall

Det framgår inte tydligt av din fråga om du har fler tillgångar på ISK än 125 000 kr. Men om jag utgår från att du endast har 125 000 kr så gör samma beräkning som exemplet ovan.

Första kvartalet - 1 januari 0 kr

Andra kvartalet - 1 april 0 kr

Tredje kvartalet - 1 juli + 125 000 kr

Fjärde kvartalet - 0 kr

Insättningar under året - 0 kr

Summa av värde och insättningar 125 000 kr

Sedan dividerar jag 125 000 kr med fyra för att få fram kapitalunderlaget vilket är 31 250 kr. Därefter multiplicerar jag 31 250 kr med procentsatsen för det valda året 1,51 (2019), vilket blir 471 kr. Men nu utgick jag endast från den summan som framgår av din fråga, om det finns ytterligare tillgångar ska det också räknas in. Din schablonintäkt är 471 kr och 30 procent av 471 kr är den skatt som du ska betala, alltså 141 kr (471 multiplicerat med 0.3) ska du betala.

Du kan själv på Skatteverkets hemsida räkna ut vad för schablonintäkt du ska betala.

Överföringar till ISK räknas inte som gåva

De pengar som du har överfört från ditt icke svenska bankkonto till ditt svenska ISK räknas inte som gåva, i den mån gåvobrev inte föreligger.

Utländsk skatt

Jag tolkar din situation som att du har tillgångar i en utländsk bank. Det innebär att du betalar/betalat skatt enligt det landets skatteregler. Om du har betalat skatt i utlandet och vill att det ska avräknas så kan du fylla i en blankett och sedan gör Skatteverket en bedömning. För ytterligare information rekommenderar jag att du besöker Skatteverkets hemsida.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Rahime Duman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (181)
2021-02-23 När är man obegränsat skatteskyldig?
2021-02-08 Skatt på försäljning av ägodelar
2021-01-30 Är om målning av hus avdragsgillt?
2021-01-19 Förklaring av RÅ 1989 ref. 57 - Traktormålet

Alla besvarade frågor (89823)