Behöver jag betala skatt i Sverige när jag bor och arbetar utomlands?

2019-02-12 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag har fått fast tillsvidareanställning i Qatar och kommer bosätta mig där i mer än ett år. Qatar är ett skattefritt land. Enligt Skatteverkets och Försäkringskassans regler kommer jag att avskriva mig från Sverige. Jag kommer att vistas mindre än 72 dagar per år i Sverige och borde därmed omfattas av 1-årsregeln, dvs inte beskattas i Sverige på min inkomst i Qatar. Stämmer detta? Jag har försökt läsa på Skatteverkets regler och olika forum men fastnar på begreppen obegränsat och begränsat skattskyldig. Jag har idag en bostadsrätt i Sverige samt ett enmans aktiebolag. Kommer jag behöva sälja min bostadsrätt i Sverige för att omfattas av ett-årsregeln och inte betala skatt i Sverige? Eller är det möjligt att kunna behålla bostadsrätten (och därmed sannolikt betraktas som obegränsat skattskyldig i Sverige) och ändå uppfylla villkoren i ett-årsregeln och undvika beskattning i Sverige på min inkomst i Qatar). Hur ser det ut för mitt aktiebolag? Kan jag ha fortsatt verksamhet i detta (givetvis att bolaget då omfattas av svensk skattelagstiftningen)? Är det möjligt att föra över inkomst från Qatar till Sverige för investering/sparande via XX och min nuvarande bank? Tacksam för hjälp att klargöra detta.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka skatterättsliga regler du kommer att omfattas av när du flyttar till Qatar och påbörjar din anställning där. I mitt svar kommer jag börja med att reda ut om du är obegränsat skattskyldig och vad det i sådana fall skulle innebära för dig. Därefter kommer att jag gå in på vad ettårsregeln innebär och om du omfattas av den. De lagregler som är relevanta för dig och din situation hittar du i Inkomstskattelagen (IL).

Vem är obegränsat skattskyldig?

Att vara obegränsat skattskyldig innebär att du är skyldig att betala skatt i Sverige på alla dina inkomster (IL 3:8). Det finns tre olika faktorer som gör en person obegränsat skattskyldig: att man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har en väsentlig anknytning till Sverige (IL 3:3).

1. Bosättning

Den som är bosatt i Sverige är obegränsat skattskyldig. Eftersom du kommer att flytta till Qatar kommer du inte längre att vara bosatt i Sverige, och följaktligen kommer du inte vara obegränsat skattskyldig på den här grunden.

2. Stadigvarande vistelse

Även om du inte är bosatt i Sverige kan du vara obegränsat skattskyldig om du vistas mycket i här. Vanligtvis krävs det dock vistelser på upp emot sex månader utan längre avbrott, vilket inte verkar vara fallet för dig.

3. Väsentlig anknytning

Den sista grunden är baserad på din anknytning till Sverige, och om den är tillräckligt stark så är du obegränsat skattskyldig här även om du flyttat och inte vistas här stadigvarande. Om du är svensk medborgare och bott i Sverige i mer än 10 år presumeras du till och med ha en väsentlig anknytning till Sverige. Det innebär att det är upp till dig att visa att du inte har någon väsentlig anknytning till Sverige längre när du flyttat härifrån. När Skatteverket ska bedöma om du har en väsentlig anknytning till Sverige tittar de bland annat på om du har en fast året-runt bostad, har din familj eller driver näringsverksamhet här i landet (IL 3:7). Både din bostadsrätt och ditt aktiebolag talar alltså för att du har en väsentlig anknytning hit, så jag skulle säga att det är tveksamt att det skulle hjälpa om du sålde din bostadsrätt om du även i övrigt har dina rötter här. Det kan många gånger vara svårt att klippa tillräckligt många band för att man inte ska anses ha en väsentlig anknytning längre.

Min bedömning av din situation, utifrån den information du angett i din fråga, är därför att du är obegränsat skattskyldig och som utgångspunkt ska betala skatt på alla dina inkomster, även om du inte kommer att bo i Sverige.

Omfattas du av ettårsregeln?

Med det sagt så finns det undantag för de som är obegränsat skattskyldiga när de flyttat utomlands. Det är här den så kallade ettårsregeln kommer in. Ettårsregeln innebär att den som bosätter sig utomlands i minst ett års tid på grund av en anställning kan befrias från sin skattskyldighet i Sverige för inkomster de får genom sin anställning (IL 3:9).

Krav för att ettårsregeln ska vara tillämplig

- Du befrias från skattskyldighet i Sverige för inkomsten från din anställning även om du inte betalar någon skatt i Qatar, men du måste kunna visa att skattefriheten i landet beror på lagstiftning eller annan administrativ praxis.

- Regeln gäller bara om du vistas mer än ett år i ett och samma land.

- Din anställning får inte ha ordnats genom svenska staten, kommunen, landstinget eller genom en församling inom Svenska kyrkan.

- Du ska vistas mer än ett år utomlands, vilket innebär att du inte får vara i hemma i Sverige mer än 72 dagar under ett år, eller 6 dagar per månad du är borta. Det finns dock inga krav på att dagarna måste spridas ut jämt.

Baserat på den information du skrivit med i din fråga bedömer jag att du sannolikt kommer att omfattas av ettårsregeln när du flyttat till Qatar. Den här regeln gäller specifikt för de som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, men som valt att flytta utomlands för att arbeta. Du kan alltså behålla din bostadsrättslägenhet utan att det påverkar den här regeln, eftersom den gäller just för personer som egentligen är obegränsat skattskyldiga.

Den här regeln finns för att om du inte befinner dig i Sverige så kostar du inte det svenska samhället någonting. De regler som finns för att förhindra skatteflykt är till för att komma åt de personer som hävdar att de bor och arbetar utomlands, men egentligen bor och lever i Sverige och drar nytta av det skattefinansierade välfärdssamhället. Om du följer de riktlinjer som Skatteverket satt upp finns det alltså ingen anledning för dem att neka dig skattebefrielse.

Vad gäller för inkomst från kapital och näringsverksamhet?

Ettårsregeln undantar dock bara inkomster i inkomstslaget tjänst, det vill säga lön som du får genom din anställning. De inkomster du har från ditt aktiebolag undantas alltså inte, vilket innebär att du måste betala svensk skatt på dina inkomster från bolaget precis som vanligt. Om du hyr ut din bostadsrätt under tiden du bor i Qatar så ska även den vinst du gör på uthyrningen beskattas i Sverige.

Behöver du deklarera?

Eftersom du (sannolikt) är obegränsat skattskyldig i Sverige kommer du fortfarande att behöva deklarera dina inkomster. Det är Skatteverket som genom din deklaration gör den slutgiltiga bedömningen av om ettårsregeln är tillämplig och om du därför ska skattebefrias eller inte. Du måste dessutom kunna visa upp ett intyg från en qatarisk myndighet eller liknande som förklarar varför du inte behövt betala någon skatt och lägga till deklarationen så att Skatteverket kan göra sin bedömning.

Sammanfattningsvis

Enligt min bedömning tyder det du säger på att du kommer bedömas vara obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av din väsentliga anknytning hit. Det finns dock ingen anledning för dig att försöka klippa de band som binder dig hit, som att sälja din bostadsrätt, för du omfattas sannolikt av ettårsregeln. Enligt denna regel så befrias du från din skattskyldighet i Sverige för inkomster du får från din anställning, under förutsättning att du bor i Qatar under mer än ett års tid och inte är för ofta hemma i Sverige. Dina inkomster från aktiebolaget och eventuell bostadsuthyrning omfattas dock inte av ettårsregeln, och du måste betala skatt på de inkomsterna precis som om du bott kvar i Sverige.

Bedömningen av om du omfattas av ettårsregeln görs efter att du lämnat in din deklaration. I deklarationen måste du lämna uppgifter som gör det möjligt för Skatteverket att bedöma om du ska omfattas av regeln eller inte. Mer information om vad för information som krävs kan du hitta här: https://www.skatteverket.se/download/18.54a3d27615036ac09f3275e/1444736276604/33916.pdf.

Gällande överföring av pengar från Qatar till Sverige så är min bedömning att det skattemässigt inte bör vara några problem rent teoretiskt. Jag skulle dock rekommendera att du tar hjälp av en professionell jurist gällande detta, som har mer erfarenhet av den här typen av frågor och vilka eventuella praktiska svårigheter som skulle kunna uppstå. Lawline har duktiga jurister och om du är intresserad av att ta hjälp av någon av dem så kan du kontakta mig på natalie.accord@lawline.se så återkommer vi med en offert.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
TV skatten kommer du aldrig undan
2019-03-22 12:49
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (134)
2019-09-08 Är man begränsat skattskyldig måste inkomst ha anknytning till Sverige för att skattas i Sverige
2019-08-23 Skatt inkomst från internet
2019-08-15 Behöver jag skatta för bilen jag vunnit, om jag nu säljer den i andra hand?
2019-08-12 I vilket land ska skatt betalas vid anställning på utländskt fartyg?

Alla besvarade frågor (72873)