Behöver jag betala marginalskatt om jag driver ett bolag vid sidan om min anställning?

2019-02-09 i Inkomstskatt
FRÅGA
Hej! Jag har enskild firma som jag ska driva vidare ca 25 %.Resterande 75 % har jag tänkt ta anställning på en annan firma. Kommer tjäna ca 400"brutto/år i anställningen. Hur mycket kan jag då ta ut på min egen firma utan att beskattas högt? Om jag inte tar ut något eget kapital utan pengarna sitter kvar på firman, dvs omsätter bara kostnaderna i firman, hur skattar jag då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Inkomst genom anställning beskattas i regel på ett annat sätt än inkomst genom företagande. Uppdelningen görs mellan inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet (i vilken egenföretagande, bolagsverksamhet etc. ingår).


Som jag tolkar din fråga så undrar du hur mycket pengar du kan tjäna innan du drabbas av en hög s.k marginalskatt, dvs att skattesatsen ökar efter en viss intjänad summa per år eftersom du då börjar betala även statlig inkomstskatt.


Det som är avgörande i det här sammanhanget är att statlig inkomstskatt enbart finns för inkomstslaget tjänst. Ett bolag behöver alltså inte betala en högre andel skatt av den anledningen att det genererar en högre vinst än föregående år exempelvis, eftersom ett företags vinst är inkomst av näringsverksamhet. Detsamma gäller för egenföretagande. Nedan följer en kort och (förhoppningsvis) förklarande redogörelse för de båda inkomstslagen.Näringsverksamhet


Näringsverksamhet är den verksamhet som utövas varaktigt, i vinstsyfte och självständigt. Inkomst av näringsverksamhet beskattas enligt en skattesats på 20,6%. Det spelar i detta hänseende ingen roll om näringsverksamheten bedrivs i ett enkelt bolag eller om du skapar/skapat ett aktiebolag att driva verksamheten i, utan inkomsten klassificeras som näringsverksamhet oavsett.


Någonting som är bra att ha i åtanke som egenföretagare är dock att du måste betala dina sociala avgifter själv, eftersom du inte för den här inkomsten har någon arbetsgivare som gör detta i form av arbetsgivaravgifter.


Det kan finnas gränsdragningsproblematik kring huruvida en verksamhet bedrivs självständigt. Det har funnits ett par mål där en egenföretagares verksamhet bedömts vara icke-självständig så till den grad att inkomsten har klassificerats som inkomst av tjänst istället. Exempel på icke-självständighet är när det handlar om långvariga avtalsperioder med uppdragsgivaren, att det i princip bara handlar om en uppdragsgivaren, uppdragsgivaren tillhandahåller alla verktyg/material för utförandet av tjänsten och att uppdragsgivaren generellt sett står hela den ekonomiska risken för uppdraget. Graden av uppdragstagarens integration i uppdragsgivarens verksamhet kan också beaktas, såväl som uppdragstagarens beroende av uppdragsgivaren. Det ska alltså göras en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter, och ledning tas ofta i vad som avtalats mellan parterna.


Att en inkomst omklassificeras från näringsverksamhet till tjänst kan ha förödande konsekvenser för en enskild näringsidkare som planerar sin ekonomi utifrån förutsättningen att hen beskattas inom näringsverksamhet.Tjänst


Inkomst av tjänst är all inkomst som varken kan hänföras till näringsverksamhet eller kapital. I detta inkomstslag finns risken att man kommer upp över den s.k "nedre brytpunkten" (som för 2019 ligger på 490 700 kr) och riskerar att behöva betala en högre skatt. Den statliga inkomstskatten ligger på 20%, vilket innebär att om man innan man når upp till denna brytpunkt haft en kommunal inkomstskatt på 30%, så skattar man 50% på varje krona man tjänar efter denna tidpunkt. Den övre skiktgränsen ligger på 689 300 kr, efter vilken den statliga inkomstskatten är 25%. Med arbetsgivaravgifterna (som visserligen inte arbetstagaren betalar) kan alltså närmre 70% av en arbetstagares lön vara skattepliktig på ett eller annat sätt.Så, för att ge ett kort och koncist svar på din fråga: Så länge din enskilda firma bedrivs självständigt föreligger en väldigt låg risk för att din inkomst skulle kunna omklassificeras från näringsverksamhet till tjänst. Och så länge detta inte sker behöver du enbart hålla koll på hur mycket du tjänar i din anställning, eftersom det är i denna egenskap du riskerar att åka på en ökande inkomstbeskattning. Om du driver din firma i ett aktiebolag så bör du vara försiktig med att ta ut medel såsom lön till dig själv (dvs om du själv är anställd bolaget). Denna sammanblandas då med inkomsten från din andra anställning och kan höja upp dig till en högre marginalskatt. Ren utdelning från aktiebolaget kan du dock ta ut eftersom detta utgör inkomst av kapital.

Den första brytpunkten för statlig inkomstskatt ligger vid en årsinkomst á 490 700 kr. Tjänar du mer än detta i inkomstslaget tjänst så kommer du att beskattas högre på den överskjutande delen, men eftersom du skriver att din årsinkomst från anställningen kommer att landa på omkring 400 000 kr/år så verkar det inte bli några problem för dig i det hänseendet.
Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (123)
2019-05-15 Undgår utomlands bosatta arbetstagare beskattning i Sverige om de vistas här i mindre än 180 dagar?
2019-05-01 Beskattning av inkomster från streaming
2019-04-26 A-kassan har inte anmält avdragen skatt, vad kan jag göra?
2019-03-25 Skatt vid tävlingsvinster?

Alla besvarade frågor (69302)