Behöver jag betala hyra för hela månaden efter uppsägning?

Hej ! Jag hyr ett rum i andra hand för mer än 1 år sen (jag är andrahandshyresgästen). Det var en "tillsvidare" kontrakt med 1 månads uppsägningstid. I 15 mars 2019, har jag sagt upp till hyresvärden för att flytta ut 15 april. Men hon säger att jag måste betala hela hyran för April för det är 1 månad från början av månaden ("from month shift"). På kontrakten finns bara meningen "1 månads uppsägningstid". Vad är rätt? Måste jag betala hyran till sista april även om jag flyttar ut på 15 april?

Tack så mycket för er svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hyrestid och uppsägningstid finns i 12 kap. 3-5 §§ jordabalken.

Som framgår av din fråga har ni ett hyresavtal som löper på obestämd tid och ni har även avtalat om en uppsägningstid på 1 månad. Om inget särskilt är överenskommet mellan dig och hyresvärden gäller att uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Eftersom du sa upp ert hyresavtal den 15 mars börjar alltså uppsägningstiden räknas från den 1 april och en månad framåt.

Det innebär att om du och din hyresvärd inte kan komma överens om något annat så behöver du betala hyran för hela april månad.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning