FrågaAVTALSRÄTTGåva30/07/2018

Behöver ett gåvobrev vittnas och registreras hos någon myndighet?

Jag vill skriva ett villkorat gåvobrev att de belopp som sätts på gåvotagarens bankkonto under en viss tid, får endast användas som insats till att köpa en bostadsrättlägenhet, samt att jag har rätt att ta tillbaka gåvan.

Måste gåvobrevet bevittnas och ska det registreras hos någon myndighet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingenting stadgad i lagen som begränsar gåvogivarens möjligheter att ställa villkor för en gåva. Däremot skulle man kunna anse gåvobrevet som oskälig enligt 36 § avtalslagen och jämkas/ogiltigförklaras av en domstol om det skulle bli en tvist hos en domstol. Detta är dock enligt min åsikt inte något du borde oroa dig för.

Gåvobrevet ska inte bevittnas eller registreras hos någon myndighet så länge det inte gäller en gåva mellan makar. I sådant fall ska gåvobrevet registreras hos skatteverket (se 8 kapitlet 1 § 2 stycket äktenskapsbalken).

Mitt svar är alltså att det inte finns något som förhindrar dig att skriva ett sådant gåvobrev och att du inte behöver några vittnen eller registrera det hos någon myndighet, såvida det inte är en gåva inom äktenskapet.

Med vänlig hälsning,

Alexander Garin FolkegårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”