FrågaAVTALSRÄTTGåva08/07/2020

Behöver ett gåvobrev bevittnas?

Om man behöver en underskrift från en förälder på ett gåvobrev och föräldern bör på ett äldreboende där man nu i coronatider ej kan ta med vittnen för vidimering skulle en video med ljud där det klart o tydligt framgår att föräldern vet vad hen skriver under gälla som bevis för att allt har gått rätt till?

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om det krävs att ett gåvobrev bevittnas och om man får lov att använda andra medel än vittnen för att vidimera att allting har gått rätt till.

Utredning

I svensk rätt finns det inget krav på att gåvobrev ska bevittnas. Även om gåvan gäller en fastighet är det inte gåvobrevet som ska bevittnas. Det är endast säljarens underteckning på lagfarten som kräver bevittning av två personer (20 kap. 7 § Jordabalken).

Att vittnen ibland används vid ett undertecknande av gåvobrev beror på att vittnena kan intyga att gåvogivaren genom sitt gåvobrev har uttryckt sin vilja och att det inte föreligger omständigheter som kan ogiltigförklara gåvobrevet. En sådan ogiltighetsgrund kan vara att gåvogivaren lider och handlar under påverkan av en psykisk sjukdom (Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning). En annan ogiltighetsgrund är om någon har utnyttjat gåvogivarens trångmål, trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning (31 § avtalslagen).

Vittnen finns därför i bevissyfte. Vittnena kan bli aktuella om en eventuell tvist skulle uppstå på grund av gåvan. I Sverige råder det fri bevisföring som innebär att alla former av bevisning kan åberopas (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Det innebär att en film kan vara ett bevis som kan åberopas ifall gåvomottagaren vill bevisa att allt har gått rätt till.

Avslutningsvis anser jag att din lösning med en film är ett bra substitut för vittnen i dessa tider. En annan lösning är att be personal att bevittna gåvobrevet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,
Julia PerssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”