Behöver ett anställningsavtal vara skriftligt för att vara giltigt, och när övergår en tidsbegränsad anställning i en fast?

FRÅGA
Hej, jag har en fråga. Jag har jobbat 1 år i samma företag, jag sa till min chef att jag behöver mitt fast anställning kontrakt men efter 2 månader jag har ingen paper. Vad kan jag göra? Är det Enligt lagen har jag ett permanent kontrakt eller inte?Tack för hjälpen. Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör anställningsavtal kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS) samt avtalslagen (AvtL).

Muntliga avtal är lika giltiga och bindande som skriftliga avtal

Enligt lagen är utgångspunkten att muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga (1 § AvtL). Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt, även om skriftliga avtal givetvis i bevishänseenden alltid är att rekommendera.

Däremot har arbetsgivaren en skyldighet att inom en månad från det att du började jobba ge dig skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet (6c § LAS).

Jag vågar inte svara på vad du och arbetsgivaren har kommit överens om i frågan om anställningsform och om huruvida du har en fast anställning eller inte. Huvudregeln är däremot fast anställning, om inget annat anges (4 § första stycket LAS).

Inlasning kräver att du jobbat i minst två år

Om du däremot har en tidsbegränsad anställning så kan den tidsbegränsade anställningen under vissa givna förutsättningar övergå i en tillsvidareanställning, men då krävs exempelvis att du varit allmän visstidsanställd i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (5a § första stycket första punkten LAS).

Mitt råd

Tala med din arbetsgivare igen och säg att du vill ha ett skriftligt anställningsavtal. Arbetsgivaren är skyldig att ge dig information om vilken typ av anställning du har.

Om du är med i ett fackförbund är det alltid en bra idé att prata med dem i sådana här frågor, om arbetsgivaren inte vill hjälpa dig.

Jag hoppas att du får mer information från din arbetsgivare inom kort, och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?