Behöver en make godkännande från andra maken för att ge bort gåva?

FRÅGA
Hej Om jag är särkullebarn och min pappa vill ge mig en gåva i form av tex aktier måste hans fru då godkänna detta? Finns det regler till hur mycket och vad man får skänka i gåva utan makes/makas samtycke?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Aktuella regler finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

Din pappa får ge dig aktier utan samtycke från frun
Huvudregeln inom ett äktenskap är att varje make råder över sin egendom (ÄktB 1 kap. 3 §). Det innebär att din pappa får göra vad han vill med sådan egendom som han ensam äger. Det innefattar att ge bort i gåva, slänga, sälja etc. Vill han ge bort aktier till dig är det alltså okej, han behöver inte samtycke från sin fru. Det finns inte heller någon gräns för hur mycket han får skänka.

Fast egendom får dock inte ges bort hur som helst
Det finns dock ett undantag till huvudregeln, rörande fast egendom. Om en make vill ge bort fast egendom (fastighet eller bostad) som är makarnas gemensamma, måste hen ha den andra makens samtycke (ÄktB 7 kap. 5 §).

Givande av gåva i det fall din pappa har fler barn – förskott på arv
Om du har syskon eller halvsyskon, det vill säga om din pappa har fler barn med sin nuvarande fru eller med din mamma, kan gåvan till dig räknas som förskott på arv. Eftersom alla eventuella barn till din pappa har rätt att ärva lika mycket (ÄB 2 kap. 1 §), ska den gåva du fått dras av på ditt arv när din pappa går bort (ÄB 6 kap. 1 §). Jag går dock inte närmare in på det eftersom jag inte vet om du har syskon.

Sammanfattning
Eftersom man i ett äktenskap får råda fritt över sådan egendom man äger (med undantag för fast egendom), finns det ingenting som hindrar att din pappa ger aktier i gåva till dig. Han behöver alltså inte fruns godkännande och det finns inte heller någon gräns för hur mycket han får ge dig. Om du har syskon kan gåvan dock utgöra förskott på arv, vilket i så fall regleras när din pappa avlider.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med gåvan! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga eller lämna en kommentar nedan!

Med vänliga hälsningar

Julia Amundsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82663)