Behöver en lokalhyresgäst göra något särskilt när hyresvärdens uppsägning är utan verkan därför att den strider mot formkraven?

Min lokalhyresvärd har sagt upp vårt hyresavtal skriftligt utan anledning. Uppsägningen har gjorts antingen för att skriva om hyresavtalet eller för att man vill sälja fastigheten?! Jag förstår att uppsägningen är ogiltig enl. 12 kap. 58 par. jordabalken och att jag har indirekt besittningsskydd. Min fråga är vad jag har för skyldighet att informera om uppsägningens ogiltighet om jag vill vinna tid. Tack!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om du måste vidta några åtgärder med anledning av uppsägningens ogiltighet för att ogiltigheten ska bestå.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Du behöver inte göra något särskilt för att låta uppsägningens ogiltighet bestå. Det enda du i princip behöver göra är att låta hyresförhållandet fortsätta som vanligt. På det sättet vinner du viss tid – tills hyresvärden upptäcker att uppsägningen är ogiltig.

Måste du göra något med anledning av att uppsägningen är ogiltig?

Jag antar att uppsägningen, som du har bedömt den, är ogiltig enligt 12 kap. 58 § första och andra styckena jordabalken (JB) är ogiltig. Detta innebär att den, som framgår av andra stycket, saknar verkan. Med andra ord har hyresvärden alltså inte sagt upp dig – det finns ingen uppsägning.

Du behöver inte göra något särskilt för att ogiltigheten ska få verkan.

Observera dock att formkraven i 12 kap. 58 § första stycket JB är uppställda i ditt intresse. Du kan därför acceptera den ogiltiga uppsägningen som en giltig uppsägning, om du så vill.

Därför är det även bra att veta att ditt faktiska agerande ibland kan få rättsliga verkningar. Så länge du agerar som om avtalet inte är uppsagt ska det dock inte vara några problem. På det sättet vinner du viss tid – tills hyresvärden upptäcker att uppsägningen är ogiltig.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med uppsägning av lokalhyresavtal är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”