Behöver en hyresgäst betala för onödig utryckning av brandkår och förstörd mikrovågsugn?

Hej! Jag bor i en studentkorridor med 10 andra som delar på kök. När jag värmde mat i mikron som va lite sliten och började komma ut massor av rök och det automatiska brandlarmet tjuta. Brandkåren kom och gjorde inte något, men nu så ska jag enligt min hyresvärd betala 4000kr för utryckningsavgift plus avgift för ny mikro. Jag undrar om detta är okej? Står inget i mitt kontrakt om skyldigheter om brandutryckning.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av det du framfört om din situation är jag av uppfattningen att du inte kommer behöva betala för varken mikron eller den onödiga utryckningen. Varför det är på det sättet redogör jag för här nedan.     

Typ av skada

I din situation har det till att börja med uppkommit två typer av skador: En sakskada i form av mikron och en ren förmögenhetsskada vad gäller fakturan för utryckningen. Bedömningen för huruvida du är skadeståndsskyldig skiljer sig i de två fallen, varför jag delat upp dem i det följande.

Kan du bli ersättningsskyldig för utryckningen?

Precis som du skriver är det en grundläggande princip att endast innehållet i avtalet är bindande mellan parterna. Sådant ni inte har kommit överens kan inte ligga till grund för ersättningsanspråk och en part kan inte ensidigt lägga till nya villkor i efterhand. Förutsatt att det inte finns någon lydelse i ert avtal som omfattar brandutryckningar kan du inte bli betalningsansvarig enligt avtalet. 

Kvar återstår att du kan bli skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen. Huvudregeln är att den som orsakat person- eller sakskada ska ersätta den (2 kap. 1 § Skadeståndslagen). Här har däremot ingen person eller sak skadats, utan det rör sig om en förmögenhetsskada då din hyresvärd lider en ekonomisk skada i form av en extra utgift. För att den som orsakat en ren förmögenhetsskada ska vara ersättningsskyldig krävs att skadan uppkommit genom brott. (1 kap. 2 §). Brottet i det här fallet skulle vara missbruk av larmanordning som kräver att du satte igång larmet med vilje (16 kap. 15 § st. 3 BrB). Att värma sin mat och genom en olyckshändelse sätta igång larmet kan dock inte anses vara brottsligt. 

Kan du bli ersättningsskyldig för mikron?

Det finns det vissa tvingande regler om hyresavtal i vad som i folkmun kallas hyreslagen (12 kap. 1 § st. 5 Jordabalken), som gäller oavsett vad som står i avtalet. En sådan regel är hyresgästens vårdplikt som innebär att du som hyresgäst ska vårda lägenheten och med vad därtill hör (12 kap. 24). Detta omfattar såklart den egna lägenheten, men även gemensamma utrymmen såsom kök, förråd, etc. Av bestämmelsen framgår det att hyresgästen ska ersätta all skada som uppkommer i dessa utrymmen genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet. 

Huruvida du varit vårdslös blir i sig en bedömning av om du varit aktsam, det vill säga om du borde ha agerat på ett annat sätt i den aktuella situationen och om du förstod de potentiella riskerna med ditt agerande. Det går såklart att hävda att du borde varit mer uppmärksam kring tillagningen av din mat, men förutsatt att du inte värmde upp mat som inte är lämplig att värma i mikrovågsugn, hade någon metallbestick med i mikron eller lämnade mikron på alldeles för lång uppvärmningstid anser jag att det ligger närmast till hands att betrakta som en olyckshändelse. Exempelvis att lämna kokande olja i stekpannan utan tillsyn är värre än att torrkoka potatis och skulle då kunna anses vara oaktsamt. Utan att veta vilken mat du värmde eller hur länge kan jag inte ge ett definitivt svar här, men förutsatt att det inte var något som är olämpligt att värma i mikro får det betraktas som en olyckshändelse. Därmed bör du inte bli skadeståndsskyldig för mikron heller.

Sammanfattning 

Utifrån det du framfört i din fråga uppfattar jag det som att det var en ren olyckshändelse, vilket inte är tillräcklig grund för skadeståndsansvar i det här fallet. Du kommer därför inte behöva betala för någon av utgifterna eftersom det varken framgår av ert avtal eller av lag att du är skadeståndsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver hjälp med att bestrida skadeståndsanspråket är du varmt välkommen att kontakta våra jurister här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Joel EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”