Behöver en framtidsfullmakt registreras?

2019-05-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Ska FRAMTIDSFULLMAKT registreras någonstans eller räcker det med att Fullmaktshavaren har originalhandlingen?
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

En framtidsfullmakt behöver inte registreras någonstans. En framtidsfullmakt får upprättas av en fullmaktsgivare som är myndig och som har förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter). Den ska vara skriftlig (4 § lag om framtidsfullmakter).

När fullmaktshavaren anser att fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att ta hand om det som fullmakten föreskriver, ska den ansöka hos tingsrätten om att fullmakten ska anses ha trätt i kraft (9, 11 §§ lag om framtidsfullmakter). Den ska då skicka in originalhandlingen eller en bestyrkt kopia till tingsrätten (12 § lag om framtidsfullmakter).

Fullmakten behöver alltså inte registreras utan det räcker med man inger ett original eller en bestyrkt kopia av fullmakten till tingsrätten när fullmakten ska anses träda i kraft (t. ex när fullmaktsgivaren blivit mycket sjuk eller dylikt)

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1313)
2020-07-07 En eller flera framtidsfullmakter?
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

Alla besvarade frågor (81781)