Behöver en anställd tala om för sin arbetsgivare om sina mediciner?

2020-10-22 i Övrigt
FRÅGA
Är jag skyldig att för min arbetsgivare berätta vilka mediciner jag tar, och hur hög dosen är?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du tar utskrivna mediciner och du undrar om du behöver berätta detta för din arbetsgivare. Jag utgår i mitt svar från att du är anställd hos en privat arbetsgivare och inte inom den offentliga sektorn då det där gäller andra regler.

Arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetstagaren (3 kap. 2 § och 2 a §§ AML). En del av arbetet i att främja arbetsmiljön kan vara att utföra medicinska kontroller av arbetstagaren (AFS 2005:6). Drogtester räknas som en typ av medicinsk kontroll, varför din arbetsgivare kan ha rätt att utföra en sådan kontroll. En arbetsgivare kan dock i praktiken aldrig tvinga en arbetstagare att genomgå ett alkohol- eller drogtest, men en vägran från arbetstagarens sida kan utgöra saklig grund för uppsägning (7 § LAS).

För att en arbetsgivare på den privata sektorn ska kunna alkohol- eller drogtesta personalen krävs enligt praxis att man avtalat om detta i anställnings- eller kollektivavtal. På så vis har den anställde gått med på att eventuellt komma att behöva testas. Dessutom ska arbetsgivarens behov av att testa personalen väga tyngre än arbetstagarens behov av skydd för den personliga integriteten. I denna intresseavvägning får man bl a ta hänsyn till vad det är för slags arbete, om det är nödvändigt att testa personalen, m.m.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1902)
2021-06-18 Tystnadsplikt på arbetsplatsen
2021-06-12 Vad händer om arbetsgivaren inte säger upp mig innan jag fyller 68 år?
2021-06-03 Har jag rätt till lönesamtal?
2021-05-31 Vad får min arbetsgivare göra när den anser att jag gjort fel?

Alla besvarade frågor (93217)