Behöver egendomsförteckning i äktenskapsförord uppdateras?

Hej!

Är gift med testamente och äktenskapsförord pga att vi har särkullebarn och inga gemensamma.

Äktenskapsförordet säger att all egendom som någon av oss förvärvat före äktenskapets ingående eller därefter förvärvar, skall vara den förvärvandes enskilda egendom, som den andre således inte skall ha giftorätt i. Förteckning över varderas nu ägda egendom enligt nedan...

Förteckningen är inte up to date, eftersom det skrevs 1998. Jag har mina fastigheter i ett AB, som jag fick i gåva av min man. Namn och verksamhet byttes , ägare blev jag till 100%, men min fråga är hur viktigt det är att uppdatera egendomsförteckningen. Tänker mest på mitt AB med mina fastigheter i, eftersom bolaget har varit min mans..

Det är enbart min dotter som ska ärva mig och det har jag också ett skrivet testamente på

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ni har ett äktenskapsförord som anger att all egendom ska vara enskild så är en uppdaterad egendomsförteckning inte av någon direkt betydelse i lagens mening. Om ert äktenskapsförord hade angivit att bara viss bestämd egendom skulle vara enskild hade det varit viktigt att noggrant specificera vilken egendom som avsågs, men vid äktenskapsförord som gäller all egendom finns inget egentligt krav på en förteckning. Däremot kan det förstås vara till nytta för er att ha koll på vilken egendom som är vems, men detta behöver inte stå med i äktenskapsförordet.

Vad gäller ditt AB förstår jag det som att det fanns med i förteckningen över din mans egendom när ni skrev äktenskapsförordet. Detta har dock inte någon betydelse för din rätt till det eftersom ett äktenskapsförord inte reglerar vilken egendom som tillhör vem, utan bara om giftorätt ska gälla eller inte. Så länge ägarövergången är giltig är ditt AB din egendom som enligt ert äktenskapsförord är enskild.

Det ni skulle kunna göra för att undvika förvirring i framtiden är att skriva ett nytt äktenskapsförord med samma innehåll, men inte ta med någon förteckning över vilken egendom som är vems, utan behandla det separat. Det är ingenting som måste göras, men det skulle kunna göra ert äktenskapsförord tydligare eftersom ni då undviker risken att det tolkas som om det bara gäller den egendom som listas i förteckningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning