FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt13/07/2015

Behöver domstolen hålla sig till de yrkanden som givits?

I en dom som avkunnats gällande en tvist har man inte annat att anse än att domstolen har avkunnat en dom med avseende på andrahandsyrkandet som med avseende på dess tolkning och rättsverkan motsäger domen med avseende på förstahandsyrkandet. Jag vill, i det fall det existerar, finna lagtext och eller rättsfall som bekräftar mitt hävdande; att en dom, dess tolkning och rättsverkan med avseende på förstahandsyrkandet står över en dom, dess tolkning och rättsverkan med avseende på andrahandsyrkandet, och att, i det i det fall domen, dess tolkning och rättsverkan med avseende på andrahandsyrkandet motsäger domen, dess tolkning och rättsverkan med avseende på förstahandsyrkandet, är det domen, dess tolkning och rättsverkan med avseende på förstahandsyrkandet som gäller.

Jag har ögnat igenom hela RB och det enda jag där funnit av intresse i sammanhanget är kap 59 1§ med tillhörande kommentarer, men det verkar inte finnas något där som bekräftar mitt hävdande.

Ser fram emot ett uttömmande svar.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline. Jag har försökt att svara efter hur jag förstått din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar om en högre instans (hovrätt) kan välja att gå på andrahandsyrkandet istället för förstahandsyrkandet som tingsrätten (första instansen) gjort. Detta är fullt möjligt, domstolen behöver inte ens hålla sig till yrkandena som finns utan kan fritt välja hur de utformar domen. Domstolen är alltså inte bundna av det som den första instansen kom fram till.

Om det är något som fortfarande är oklart är du välkommen att återkomma.

Lawline Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”