Behörighetsvillkor för arbetslöshetsförsäkring

2017-01-17 i A-kassan
FRÅGA
Hej.Jag frågar å en kollegas vägnar...Min kollega blev långtidssjukskriven (6 månader) men EJ uppsagd då intentionerna från företagets sida hela tiden har varit att återanställa honom.Totalt har han varit anställd 11,5 månader.Nu har han anmält sig till A-kassan, och i sina uppgifter angett totalt 11,5 månaders anställning (inkl. tiden som sjukskriven). Då fick han beskedet från A-kassan att de 6 månaderna som han var sjukskriven INTE kan tillgodoräknas som anställning, detta trots att han inte var uppsagd eller motsvarande. Det gör att han enligt A-kassan inte är berättigad till full ersättning...Så min fråga är nu denna: vad gäller egentligen kring anställningstid i relation till sjukskrivning???
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är viktigt att skilja mellan allmänna regler om anställningar och regler kring a-kassa, vilket finns främst i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Vad gäller behörighet till ersättning för arbetslöshet, såsom i din kollegas fall, är ALF mest relevant.

Enligt 4 § ALF består arbetslöshetsersättningen av två olika delar - en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Behörighetsreglerna för dessa är olika och vilar mycket på huruvida personen är medlem eller inte i en a-kassa.

Rätten till grundförsäkringen har icke-medlemmar och medlemmar som inte uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersättning, 6 § ALF.

Förutsättningar för inkomstbortfallsförsäkring är mer komplicerade. Först och främst skall personen ha varit medlem in en a-kassa under minst 12 månader, detta kallas för medlemsvillkoret, 7 § ALF. Utöver detta ska arbetsvillkoret som framgår i 12-14 §§ vara uppfyllda. Det innebär att personen har under 12 månader omedelbart före arbetslöshetens inträde antigen

haft förvärvsarbete i minst 6 månader med arbete utfört under minst 80 timmar per månad eller haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande 6 månadstid med arbete utfört under minst 50 timmar under varje månad.

Nyckelordet är ‘förvärvsarbete’ och det således är viktig hur tiden för förvärvsarbete beräknas. I beräkningen ingår semestertid och vissa andra ledighetstider dock inte tiden personen har varit ledig p.g.a. sjukdom eller tjänstgöring m.m., se 13 § ALF.

Således räknas inte sjukskrivningstiden i ALF:s mening av förvärvsarbete. Efter att vi tar bort 6 månaders sjukskrivning från din kollegas anställning har vi bara 5,5 månader av förvärvsarbete kvar, vilket inte uppfyller villkoret för inkomstbortfallsförsäkring. Han har därför bara rätt till grundförsäkringen.

Jag vill bara kort nämna att den ovannämnda definitionen av förvärvsarbete i ALF:s mening är inte nödvändigtvis detsamma som definitionen av anställningstid i allmänhet. Som huvudregel räknas anställningstiden från dagen en person ingår anställningsavtal till den dagen avtalet upphör. Således är en arbetstagare fortfarande anställd under sin sjukskrivning, förutsatt att ingen uppsägning eller avskedande har skett.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94218)