Behörighet/befogenhet vid konsumentköp

2016-02-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,vi har beställt en kamin och fått den installerad, dock inte problemfritt.Butikspersonal lovar kompensation (slippa betala en faktura på takstege som låg utanför avtalet för kamin. Chefen är inte med på noterna och vill att vi betalar ändå. Vi går till butiken, spelar in samtalet med butikspersonalen (samma som lovade komp.) och han säger att han löser allt, vi kan glömma fakturan. Detta var i höstas.Igår kom brev från kronofogden där de kräver pengar för den fakturan.Jag har mailat med chefen (som motsätter sig kompensationen) och han har fått ta del av inspelningen. Han säger då bla att personalen inte har befogenhet att lova såna saker. Pratar också om allmänna villor och tilläggsavtal (takstegen låg utanför det vi beställde när vi köpte kamin med montage). Nu är det så att när vi skulle skriva avtal så fungerade inte deras dator så vi fick det skickade till oss och därav är det inte påskrivet vilket också gör att vi inte kände till allmänna villor, vilket vi hade gjort om vi blev tvugna att kryssa i rutan för det.Gäller avtalet om vi inte har skrivit på trots att de har utfört arbetet? Håller inspelningen i rätten (de vill ta det till tingsrätten)? Företagets namn och förnamn på de berörda anställda kommer upp i inspelningen.Håller det i rätten om han säger att hans anställda inte har de befogenheterna? Är väl inte min sak att verifiera såna saker, borde vara ett internt problem hos dem?Med vänlig hälsning
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ärendet hos Kronofogden

Om ni anser att det krav som butiken framställt mot er genom betalningsföreläggande hos Kronofogden är felaktigt bör ni bestrida det. Det görs skriftligen till Kronofogden. Ett bestridande medför att Kronofogden inte får meddela utslag och ni riskerar därmed inte att få en betalningsanmärkning. Om det är någon del av kravet som ni accepterar att betala så bör ni göra det. Om butiken önskar att målet avgörs i tingsrätten måste de efter ert bestridande begära att målet överlämnas till tingsrätt.

Bundenhet av avtal

Avtal kan ingås både skriftligt och muntligt. Det innebär att avtalet kan vara giltigt trots att ni inte skrivit under det.

Butikspersonalens befogenhet och behörighet

Förutsatt att butiken begär målet överlämnat till tingsrätt kommer tingsrätten förmodligen bland annat att pröva personalens befogenhet. Butikspersonalen har en s.k. ställningsfullmakt. Tingsrättens prövning kommer förmodligen att landa i en prövning om butikspersonalens löfte att ni kan ”glömma fakturan” är bindande för butiken. För att kunna avgöra det måste man göra en helhetsbedömning kring vad som är normalt handelsbruk i den ställningen och i branschen, eventuella interna instruktioner etc. Det är alltså svårt att svara på utan vidare utredning.

Har ni ytterligare frågor är ni välkommen att höra av er till mig på louise.beskow@lawline.se

Vänligen

Louise Beskow
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1101)
2020-11-29 Bilförsäljaren har gett fel uppgifter om bilens service?
2020-11-28 Kan en köpare reklamera fel om garanti inte längre gäller?
2020-11-28 Reklamation
2020-11-28 Kan man kräva att försäljare avhjälper fel på bil utan garanti?

Alla besvarade frågor (86657)