Behörig att utfärda böter

FRÅGA
Vem kan ge böter?En fundering jag tänkt på hela tiden är detta med vissa böter som tex böter för nedskräpning eller Böter vid offentlig urinerin eller att man tex röker inomhus på ett köpcentrum och det jag undrar är:Är det bara polis som kan ge mig böter för sådant ifall dom hade varit bredvid mig eller kan även ordningsvakter och väktare ge mig böter för denna typ av brott?Har polis, ordningsvakt och väktare olika behörigheter för att ge ut denna typ av böter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Böter kan, i Sverige, endast utfärdas av domstol, åklagare, polis, Tullverket eller Kustbevakningen, alltså har varken ordningsvakter eller väktare behörighet att kräva böter. Däremot kan vem som helst kräva ersättning för skada som uppkommit på egendom som t.ex. om någon förstör inredningen i en taxibil kan chauffören kräva ersättning av passageraren.

Enligt 8 § lag (1980:578) om ordningsvakter (här) får en ordningsvakt inte använda strängare medel än vad förhållandena kräver för att verkställa en åtgärd. I första hand bör en ordningsvakt söka vinna rättelse genom upplysningar och uppmaningar.

I lag (1974:191) om bevakningsföretag (här) återfinns regler för väktare. Väktare har inga särskilda befogenheter utöver envarsrätt, förutom rätt att bära batong samt att i tjänsten och på sitt bevakningsområde gäller ett förstärkt rättsskydd för väktare.

Parkeringsvakter har dock befogenhet att skriva ut parkeringsanmärkningar/kontrollavgifter.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ordningsvakt och väktare (69)
2021-01-11 Vad har en väktare för befogenheter?
2021-01-02 Hur länge står brott med fängelse som straffpåföljd med i belastningsregistret?
2020-11-07 Vilka befogenheter har en kontrollant i kollektivtrafik?
2020-11-07 Väktares skyldighet att ingripa

Alla besvarade frågor (88264)