Behållande av fastighetslån vid bodelning

Hej! Jag har skiljt mig och min exfru bor kvar i det hus vi köpte som gifta! Hon står som ensam ägare, och vill ha kvar huset vid bodelningen! Vi har ett gemensamt lån som tagits med huset som säkerhet men min del av lånet vill hon skall stå kvar på mig! Borde inte lånet följa med den som står på huset pga säkerhet mot banken? Jag har ju ingen sådan säkerhet då huset stannar kvar hos exfrun!

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid köp av fast egendom sker ett skriftligt avtal enligt fjärde kapitlet första paragrafen jordabalken (JB) (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Denna köpare har rätt att söka lagfart (se https://lagen.nu/1970:994#K20P1S1)

Men en person kan stå som ensam ägare på lagfarten men fastigheten kan ändå vara samägd genom en så kallad dold samäganderätt. Detta har utvecklats genom rättspraxis av högsta domstolen och för att den ska vara giltig måste tre, ibland fyra kriterier vara uppfyllda:

1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk
2. Maken som inte är avtalspart ska bidra ekonomiskt vid förvärvet
3. Det ska förelegat en gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas av dem gemensamt
4. Maken som utförde köpet och har lagfart ska ha insett att den andra maken vill äga det tillsammans

Skulle detta vara uppfyllt får maken som inte är officiell ägare ett anspråk mot den andra att bli erkänd som öppen ägare. Detta kan göras genom stämning i domstol eller en insättandeförklaring som ska uppfylla samma krav som köpavtalet, det ska vara skriftligt osv. (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Efter detta gjorts är båda makarna ägare och får inkludera halva fastigheten som en tillgång i bodelningen.

Fastighetspant är en fordran med särskild förmånsrätt (se https://lagen.nu/1970:979#P6S1)

Ska den ena maken då ta över fastigheten är det även i dennas intresse att ta över lånen eftersom vid pantsättning av fast egendom får banken säkerhet i fastigheten, om lånen då inte sköts så kan banken få ut sina pengar genom att fastigheten säljs exekutivt. Eftersom det är i den som har fastighetens intresse att behålla fastigheten vill denne även ta lånen eftersom en part som står på lånet men inte betalar har ingenting att förlora, den personen har inte fastigheten som kan bli såld och har således inget intresse i att betala lånet (se https://lagen.nu/1970:979#P3S1).

Vänligen,

Emil Danielsson NykänenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighetspant? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000