Behålla skatteåterbäringen under pågående skuldsanering?

Jag har fått skuldsanering inledd i väntat på slutligt beslut, får jag behålla skatteåterbäringen?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatteåterbäringen kommer att betraktas som en förmögenhetsökning. En fordringsägare, som har en fordran som omfattas av skuldsaneringen, kan ansöka om att beslutet om skuldsanering ska upphävas eller ändras, om dina ekonomiska förhållanden "väsentligen har förbättrats" efter beslutet om skuldsanering och detta beror på omständigheter som inte kunnat förutsättas vid beslutet (48 § första stycket 7 p. skuldsaneringslagen).

Vad innebär "väsentligen har förbättrats"?

I rättsfallet RH 2003:59 ansågs ett belopp om ca 400 000 kr vara ett betydande belopp som skulle göra att skuldsaneringen skulle upphävas. Den ekonomiska situationen hade väsentligen förbättrats. Troligtvis kommer inte skatteåterbäringen att vara ett så pass högt belopp att det skulle innebära en väsentlig förbättring av de ekonomiska förhållandena. Därmed kommer det troligen inte att påverka skuldsaneringen.

Tiden för ansökan om upphävning eller ändring

En fordringsägare måste dock ansöka om upphävande/ändring av skuldsaneringen inom fem år från dagen för inledandebeslutet, eller om en betalningsplan löper ut senare, ska ansökan senast göras den dag då planen löper ut (48 § andra stycket skuldsaneringslagen).

Kan pengarna utmätas i stället?

Utgångspunkten är att utmätning inte får ske för fordringar som uppkommit innan beslutet om skuldsanering (42 § skuldsaneringslagen). Däremot kan beloppet utmätas om du får en fordran som hamnar hos Kronofogden efter beslutet och således inte omfattas av skuldsaneringen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”