Behålla deposition?

2015-03-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Följande svar från en jurist går att läsa i detta forum:"Depositionsavtal är ett civilrättsligt avtal och beroende hur avtalet är formulerat kan parterna göra gällande sin rätt. Det måste tydligt framgå vad depositionen kan komma att användas till, eftersom man inte kan behålla depositionen på godtyckliga grunder. Vanligtvis innebär ett depositionsavtal att hyresgästen ska lämna bostaden i det skick som den var i när den överlämnades till hyresgästen. Detta brukar omfatta inredning, inventarier och städning. Du har därmed rätt att ta ut ersättning för din kostnad att återställa lägenheten i det skicket som den var i när du överlämnade den till hyresgästen."Den fråga jag vill ställa är vad som menas med "vanligtvis" i svaret ovan. Finns det möjlighet att behålla en del av depositionen även om den enda relevanta formulering som finns i avtalet är "Erlagd deposition på 25 000 kr återlämnas vid flytt."?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som nämnts ovan så är depositionsavtalet civilrättsligt och bedömningen av begreppet "vanligtvis" i detta fall måste stå i förhållande till vad de parter som ingått avtalet kan ha ansett att avtalet ifråga skulle innebära. Till att börja med kan dock konstateras att "vanligtvis" rent krasst innebär att det, i den mån lägenheten har det skick som hyresvärden lämnade lägenheten i, ska betalas tillbaka i sin helhet. Det är alltså den sedvana som utvecklats kring deposition som gäller.

Ni har i ert avtal bara tagit med att depositionen ska betalas tillbaka. Med hänsyn till att inget från sedvanan avvikande finns med i avtalet samt till vilken funktion en deposition har, dvs. att ersätta eventuella skador och dylikt på bostaden, så får man ändå anse att detta är innefattat i er bestämmelse och att de parter som slöt avtalet hade för avsikt att depositionen skulle ha sedvanlig innebörd.

För att få behålla en del av depositionen måste hyresvärden alltså visa på att det, under hyresgästens vistelse i lägenheten, uppstått skador eller oproportionerliga förslitningar på boendet.

Vänligen

Denise Peters
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1313)
2020-07-07 En eller flera framtidsfullmakter?
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

Alla besvarade frågor (81751)