Begreppet lös egendom

2016-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Har skrivit på.ett avtal som säger att all lös egendom delats i sämre. Vilket jag trodde innebar mobiler och liknande. Får jag nu inte ta mina privata saker?
SVAR

Hej, tack för at du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lös egendom innebär i princip allt som inte är fast egendom. Fast egendom är (något förenklat) den mark som man äger, 1 kap. 1 § jordabalken (JB). Det finns sedan vissa tillbehör som finns på den fasta egendomen som därför också utgör fast egendom, till exempel byggnader osv (se 2 kap JB). Således är lös egendom i princip allt annat. Det träffar därför inte bara mobiler utan kan också utgöras av mer privata saker.

Vad för egendom du riskerar att förlora beror på vilken typ av avtal det handlar om och vad som står i avtalet. För att avtalet ska vara ogiltigt krävs att någon av ogiltighetsgrunderna i 28-38 §§ avtalslagen är uppfyllda. Om någon av dessa kan tänkas aktuella beror så klart på omständigheterna. Tänk dock på att huvudregel i avtalsrätten är att avtal ska hållas, det är därför inte alltid helt lätt att visa att några omständigheter för ogiltighet föreligger.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1338)
2020-09-27 Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.
2020-09-19 Kan man driva in en skuld utan att ha ett skriftligt avtal?
2020-09-15 Försäljning av varor man inte äger
2020-09-13 Kan en person med demens skriva giltig fullmakt?

Alla besvarade frågor (84556)