Begränsningar i testators rätt

2017-02-21 i Testamente
FRÅGA
Min svärfar bor och äger ett hus med stor tomt. Han har 3 söner och 7 barnbarn. Kan min svärfar testementera över huset och allt innehåll på en av barnbarnen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din svärfar är fri att testamentera sin kvarlåtenskap (det han äger vid tiden för sin död) som han vill och till vem han vill. Det finns dock vissa begränsningar i testatorns rätt som finns till skydd för efterlevande make och bröstarvingar. Om din svärfar är gift vid tiden för sin död kommer den efterlevande maken ha rätt att utnyttja den så kallade basbeloppsregeln som återfinns i 3 kap. 1 § 2 st. ärvdabalken, se här. Om den efterlevande makens egendom understiger ett belopp motsvarar fyra prisbasbelopp, kommer den efterlevande maken att ha rätt att få ut resterande del ur den dödes kvarlåtenskap. Årets prisbasbelopp är 44 800 kr, vilket betyder att en eventuell make skulle ha rätt till ett belopp av din svärfars kvarlåtenskap som gör att dennes sammanlagda egendom motsvarar 179 200 kr. Motsvarande regel finns i 18 § 2 st. sambolagen, se här , om din svärfar skulle vara sambo vid tiden för sin död. För sambor gäller dock endast rätt till två prisbasbelopp.

En annan begränsning i testatorns rätt är bröstarvingarnas rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, vilket är den del bröstarvingen skulle ha rätt till enligt den legala arvsordningen, se 7 kap. 1 § ärvdabalken här. Eftersom din svärfar har tre söner utgör varje sons arvslott en tredjedel av kvarlåtenskapen. Laglotten är då hälften av denna tredjedel. Vi säger att kvarlåtenskapen uppgår till 150 000 kr, i det fallet är varje sons arvslott 50 000 kr. Laglotten som sönerna kan begära ut efter din svärfar blir då 25 000 kr var. Om alla söner begär ut sin laglott blir det då 75 000 kr kvar som din svärfar kan testamentera till vem han vill. Laglotten betalas dock inte ut per automatik, utan det krävs att den/de av sönerna som vill få ut sin laglott begär jämkning av testamentet, se 7 kap. 3 § ärvdabalken här. Enligt 7 kap. 3 § 3 st. ärvdabalken (här) måste jämkning av testamentet begäras inom sex månader från det att bröstarvingen blev delgiven testamentet. Om ingen av sönerna begär jämkning inom denna tidsfrist har de inte längre någon rätt till sina laglotter.

Din svärfar kommer fortfarande kunna testamentera huset och tomten till barnbarnet som han önskar. Men om någon av sönerna eller eventuell make/sambo begär ut sin rätt enligt ovan beskrivna regler kommer barnbarnets del bli mindre.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2931)
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?
2021-09-13 Kan arvsklasserna påverka möjligheten att skriva testamente utefter egna önskemål?
2021-09-09 Ex-sambons mor skrev testamente i Schweiz

Alla besvarade frågor (95761)