Begränsningar i testamentsrätten

2016-05-29 i Testamente
FRÅGA
Hej.Jag är sambo och ska upprätta ett testamente där jag anger att all min kvarlåtenskap ska tillfalla min sambo. Det finns inga barn.Min mamma lever, min syster är avliden. Jag har ett syskonbarn efter min syster. Har mamma eller syskonbarnet någon laglig rätt till mitt arv, eller faller det bort genom mitt testamente?En fråga till:Min mamma vill att jag ska ärva all hennes kvarlåtenskap. Kan hon genom ett testamente utesluta sitt barnbarn (mitt syskonbarn) från arv, eller hur stor del har han laglig rätt till?Tack.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Med ett testamente kan du själv välja fördelningen av ditt arv. Du kan i princip fördela arvet som du vill. Dock finns två viktiga undantag som du måste ta hänsyn till. Det första rör barnens rätt till laglott (hälften av arvet) och det andra gäller efterlevande makes (ej sambos) rätt till egendom motsvarande fyra prisbasbelopp (ca 180 000 kr). I ditt fall saknas både barn och make, varför du inte har några egentliga hinder mot att testamentera dina tillgångar till vem du vill. Varken din mamma eller ditt syskonbarn kan utkräva någon del av ditt arv.

Vad beträffar din andra fråga, kommer begränsningen om barnets laglott ifråga. Din mamma kan testamentera bort hälften av sina tillgångar, utan att detta kränker bröstarvingarnas laglott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Av denna hälft, äger du rätten till hälften och ditt syskon till hälften. Ni har alltså båda rätt till 25 % av det totala arvet. Nu berättar du att din syster är avliden. I sådant fall ska hennes laglott tillfalla hennes barn, det vill säga ditt syskonbarn. Om ett barn till en förälder inte längre är i livet ärver dennes barn (2 kap. 1 §). Denna rätt kallas för istadarätt. Din mamma kan sålunda testamentera bort hälften av arvet, men inte helt utesluta barnbarnet.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88157)