Begränsning av skada och överklagande

2019-10-22 i Bostadsrätt
FRÅGA
En granne i den brf vi bor i vill bygga ut en takkupa och balkong som påverkar balkongen i vår lägenhet negativt, och dessutom ger insyn i två sovrum och sämre ljusinsläpp i lägenheten i stort. Den mäklare vi köpte lägenheten genom har också den absoluta uppfattningen att attraktivitet och värde i lght försämras. Föreningsstämma och hyresnämnd har dock godkänt utbyggnaden. Vi funderar på ev överklagande eftersom resonemanget i beslutet utelämnar boendekvalitén som helhet, underkänner våra synpunkter och utelämnar den ekonomiska aspekten helt - hänvisar till högre nivå. Dessutom finns ett faktafel om avståndet mellan vår balkong och takkupan. Vi vill få ett avslut på frågan, men undrar: kan ett uteblivit överklagande försvåra ev. skadeståndskrav framöver/kompensationskrav mot föreningen för uppskattad värdeminskning? Bör vi överklaga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Vid svensk skadeståndsrätt har en part som för talan om ersättning en viss skyldighet att begränsa skadan enligt allmänna rättsprinciper, om det har funnits möjlighet till det. Detta talar för att ni bör överklaga beslutet som fattats föreningsstämman och hyresnämnden för att ni inte ska få ersättningsanspråket nedsatt vid en process om ersättning för skada på bostadsrättens värde. Det är att rekommendera att ni skaffar intyg från fackman om hur stor värdeminskningen blir på er fastighet och att ni också skaffar ett intyg från fackman om eventuella mätfel om dessa inte är uppenbara läsfel från ett redan existerande utlåtande/intyg från en fackman.

Jag antar i mitt svar att beslutet du talar om har fattats med stöd av bostadsrättslagen 9 kap 16 § kap 17 § 1 stycket punkt 1, 1a eller 2. Hyresnämndens beslut i fråga om godkännande av stämmobeslut med stöd av 9 kap. 16 § första stycket 1, 1 a eller 2 kan överklagas till Svea Hovrätt enligt 11 kap 3 § bostadsrättslagen, inom 3 veckor från att beslutet meddelades. Andra beslut kan överklagas/klandra antingen hos tingsrätt eller mark- o miljööverdomstolen exempelvis ska talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller för annan skada som en bostadsrättshavare orsakas med anledning av ett beslut om godkännande enligt 16 § första stycket 2 ska väckas vid mark- och miljödomstolen. I fråga om inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719) i tilllämpliga delar. Lag (2010:1001).

Jag rekommenderar starkt att ni anlitar en specialiserad jurist eller advokat inom fastighetsrätt när ni gör er överklagan. Det ni kan tänka på att även en överklagan av beslutet innebär en rättsprocess i tingsrätt, något som också kan bli rätt dyrt för en förlorande part. Processens kostnad beror till viss del på tiden som tvisten tar men även på storleken av det omtvistade beloppet eftersom rättegångskostnaden för tvistemål som rör summor större än ett halvt prisbasbelopp (23250 kr) brukar i regel kosta från 30.000 kr och uppåt. Om er bostadsrätt går ned mycket i värde på grund av ombyggnaden kan det vara värt att föra en process men jag kan inte bedöma det med informationen du har gett i din fråga. Ett alternativ kan vara att ni begär att bostadsrättsföreningen löser in er bostadsrätt till nuvarande marknadsvärde. Det kan även vara möjligt att ta upp frågan om skadestånd och ersättning i samband med överklagan om beslutet.

Ni bör undersöka om ni har rättsskydd för eventuell processen genom er hemförsäkring. Om ni vill anlita Lawlines juristbyrå eller har en fråga om mitt svar är ni välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (979)
2020-02-14 Tobaksrök läcker in i bostadsrätten
2020-01-31 Skador i lägenhet på grund av vattenläckage från taket i en BRF
2020-01-30 Kan man tvinga fram försäljning av gemensam bostad med före detta sambo?
2020-01-30 Kan föräldrarna sälja sin bostadsrätt till sina barn och bo kvar?

Alla besvarade frågor (77126)